WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 1519 z dnia 01 lipca 2008Drukuj

Komunikaty dla Pacjenta

2020-09-23
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (leczenie stomatologiczne) w placówce ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-500 Ostrzeszów

2020-09-22
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (leczenie stomatologiczne) w placówce w Sulmierzycach ul. Uciechowska 12

2020-09-15
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w Wyrzysku pl. Wojska Polskiego 21

2020-09-15
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w Pile ul. E. Orzeszkowej 10A/2L

2020-09-08
Wykaz poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ

2020-07-15
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - w zakresie: diabetologia - Czarnków, ul. Rolna 19

2020-07-15
EKUZ na podstawie dodatku solidarnościowego

2020-07-13
Możliwość złożenia wniosków o EKUZ poprzez Indywidualne Konto Pacjenta

2020-07-09
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie otolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim

2020-07-01
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie świadczeń stomatologicznych w Koninie

2020-07-01
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży w Okonku

2020-06-30
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie świadczeń stomatologicznych w Pile

2020-06-30
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie dermatologii w Wągrowcu

2020-06-30
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w Kaliszu

2020-06-30
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie ALERGOLOGII w Kaliszu

2020-06-25
Komunikat dla pacjentów korzystających ze świadczeń w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Środzie Wlkp.

2020-06-19
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży w Koninie, ul. Szpitalna 45

2020-06-16
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie okulistyki we Wrześni, ul. Opieszyn 10

2020-06-01
Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

2020-05-29
Komunikat dotyczący zapewnienia doraźnych świadczeń stomatologicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID–19

2020-05-18
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży w Poznaniu przy ul. Sokoła 38

2020-05-15
Komunikat dotyczący zapewnienia doraźnych świadczeń stomatologicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID–19

2020-04-29
Gdzie znajdziemy pomoc medyczną w trakcie majowego, długiego weekendu?

2020-04-27
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – diabetologia w Koninie

2020-04-24
Komunikat dotyczący zapewnienia doraźnych świadczeń stomatologicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 - aktualizacja

2020-04-10
Gdzie się leczyć w czasie Świąt Wielkanocnych

Komunikat dotyczący zapewnienia doraźnych świadczeń stomatologicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID–19

2020-03-27
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 r.

2020-03-27
Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z oddziałami NFZ

2020-03-27
KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SZPITALA MIEJSKIEGO IM. J. STRUSIA W POZNANIU

2020-03-26
Informacja o czynnych poradniach stomatologicznych w Wielkopolsce

2020-03-25
Informacja o podmiotach, które zawiesiły udzielanie świadczeń

2020-03-18
Wystawianie, potwierdzanie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2020-03-17
Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

2020-03-16
Komunikat dla pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i świadczeniodawców uzdrowiskowych

2020-03-14
Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności - komunikat do pacjentów wyjeżdżających do sanatoriów

2020-03-13
Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów realizujących umowy: Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne — chemioterpia

2020-03-06
Komunikat w sprawie Zintegrowanego Informatora Pacjenta

2020-03-05
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - dermatologia i wenerologia w Lesznie

2020-02-29
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Włoch

2020-02-29
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżujących

2020-02-27
Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

2020-02-25
Co musisz wiedzieć o koronawirusie

2020-02-18
Komunikat dotyczący leczenia uzdrowiskowego dzieci

2020-02-14
Komunikat dla świadczeniodawców oraz pacjentów dotyczący skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

2020-01-14
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – leczenie stomatologiczne w Żelazkowie

2020-01-14
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – leczenie stomatologiczne w Ostrzeszowie

2020-01-14
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – leczenie stomatologiczne w Ostrowie Wlkp.

2020-01-14
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – leczenie stomatologiczne w Daniszynie

2020-01-14
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – położnictwo i ginekologia w Ostrowie Wlkp.

2020-01-14
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – położnictwo i ginekologia w Brzezinach

2020-01-14
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – neurologia w Kaliszu, przy ul. Podkowińskiego 2

2020-01-13
Komunikat w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty

2020-01-09
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w Lesznie, przy Al. Z. Krasińskiego 32/1

2020-01-08
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – dermatologia i wenerologia, w Lesznie

2020-01-08
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – otolaryngologia, w Wolsztynie przy ul. Wodnej 6

2020-01-08
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – położnictwo i ginekologia w Pępowie

2020-01-08
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – kardiologia: w Wolsztynie ul. Garbarska 10/1

2020-01-08
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – okulistyka, w Wolsztynie ul. Garbarska 10/1

2020-01-08
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – okulistyka, w Rawiczu Rynek 10

2020-01-03
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych - Trzcianka

2020-01-03
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych - Wągrowiec

2020-01-03
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - położnictwo i ginekologia - Trzcianka

2020-01-03
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - położnictwo i ginekologia w Pile

2020-01-03
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie otolaryngologii w Czarnkowie

2020-01-03
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie okulistyki - Wągrowiec

2020-01-02
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - położnictwo i ginekologia - w Kłodawie ul. Kapicy 2

2020-01-02
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - diabetologia - w Koninie ul. Przyjaźni 3

2020-01-02
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w Koninie, ul. Staszica 6a oraz Wyzwolenia 1/57

2020-01-02
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – chirurgia ogólna, w Turku przy ul. Folwarcznej 1

2019-12-23
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r

2019-10-29
Komunikat dotyczący kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentkami i pacjentami z nowotworem piersi

2019-10-18
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w październiku, listopadzie i grudniu 2019 roku

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (leczenie stomatologiczne) w placówce w Koninie, ul. Rolna 1A

2019-09-17
Telefoniczna Informacja Pacjenta czynna całą dobę

2019-08-14
Komunikat dla pacjentów dotyczący leczenia pęcherzowego odzielania naskórka

2019-06-28
Komunikat dotyczący rozwiązania umowy w zakresie programów lekowych z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie

2019-07-02
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Poznaniu, ul. Kasprzaka16

2019-05-07
7 maja - Światowy Dzień Astmy

2019-04-23
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w kwietniu, maju i czerwcu 2019 roku

2019-04-03
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (leczenie stomatologiczne) w placówce przy ul. Matejki 1 w Rydzynie

2019-04-01
Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zleceń

2019-04-01
Komunikat dla pacjentów leczonych w ramach „programu lekowego-leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej..."

2019-03-21
Nowy gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży w Okonku od 1 kwietnia 2019 r.

2019-01-22
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej w Koninie

2018-12-27
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii w Kole, ul. PCK 8

2018-12-27
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie endokrynologii - w Koninie ul. Margaretkowa 1/ 2-S

2018-12-18
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia zakresie hematologii - w Koninie

2018-12-12
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia ogólnostomatologiczne - w placówkach w Koninie

2018-10-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - placówki od 1 października br.

2018-09-25
RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

2018-09-11
Informator o Terminach Leczenia

2018-09-06
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni specjalistycznych prowadzonych przez Niepubliczny Zespół Poradni Spec. „Puls" w Pile

2018-08-23
Realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla pacjenta nieubezpieczonego

2018-08-14
Realizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2018-08-10
Wielkopolski OW NFZ przypomina – do stomatologa także w sobotę

2018-07-23
Komunikat dotyczący nowych standardów kwalifikacji do zabiegów usunięcia zaćmy

2018-07-04
Informacja dla pacjentów przyjmujących leki zawierające substancj

2018-06-26
Pod tymi nr uzyskasz informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Wielkopolsce

2017-03-02
Komunikat dla pacjentek korzystających z usług medycznych poradni specjalistycznej ginekologiczno – położniczej w Poznaniu, ul. Warszawska 107

2017-03-01
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych –poradnia specjalistyczna – okulistyka -w Kole , ul. PCK 8 pok. 117

4 marca Dzień Otwarty w WOW NFZ - Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony

2017-02-28
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (leczenie stomatologiczne) w placówce przy ul. Piotra Skargi 5 w Rawiczu

2017-01-04
Komunikat dla pacjentów dotyczący „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

2016-04-18
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (rehabilitacja) w placówce przy ul. Szpitalnej 10 w Międzychodzie

2017-08-23
Komunikat dla świadczeniodawców o obowiązku bezwzględnego respektowania szczególnych uprawnień do świadczeń

2018-04-16
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w placówce przy ul. Norwida 31 w Złotowie

2018-03-29
Minister zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy "Za Życiem" korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych

2018-02-06
Komunikat dla pacjentek, dotyczący możliwości realizacji procedury medycznej: podanie immunoglobuliny anty-RhD – pacjentce RhD-ujemnej

2018-01-02
Rehabilitacja domowa, nowa usługa w regionie + wykaz placówek

2017-12-20
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, w Luboniu

2017-12-19
Komunikat dla pacjentów, korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w placówce przy ul. Podchorążych 1 w Pile

2017-10-16
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - położnictwo i ginekologia w Turku

2017-10-16
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu w Kole

2017-08-22
Komunikat dla Pacjentów

2017-08-16
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: leczenie ogólnostomatologiczne w placówce przy O. M. Kolbe 1 w Pile

2017-07-12
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: poradnie specjalistyczne w zakresie położnictwo i ginekologia w Złotowie

2017-07-12
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: leczenie stomatologiczne, w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej w placówce w Pile

2017-07-12
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: leczenie stomatologiczne, w zakresie chirurgii stomatologicznej w Pile

2017-07-12
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: leczenie stomatologiczne, w zakresie ogólnostomatologicznym, w Pile.

2017-07-10
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna-neurologia, w placówce przy ul. Wodnej 39 w Koninie

2017-07-10
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych -ambulatoryjna opieka specjalistyczna: alergologia, w placówce przy ul. PCK 8 w Kole

2017-07-10
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - onkologia, w Kole

2017-06-02
Delegatury dłużej czynne w poniedziałki

2017-05-29
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - leczenie stomatologiczne - w placówce przy ul. Ofiar Katynia 5/2 w Lesznie

2017-05-26
Alergia i astma - ankieta dla chorych

2017-03-08
Harmonogram postoju mammobusów w miesiącu: marzec 2017

2017-03-07
Dostęp do dokumentacji medycznej - informacje dla pacjenta

2017-02-21
Druga poradnia reumatologiczna dla dzieci - czynna od 1 marca!

2017-01-27
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – poradnia specjalistyczna – okulistyka - Krotoszyn, ul. Staszica 19

2017-01-27
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – poradnia specjalistyczna – endokrynologia - Ostrów Wlkp - ul. Limanowskiego 20/22

2017-01-27
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych –poradnia specjalistyczna - położnictwo i ginekologia – Gizałki, ul. Kaliska 23

2017-01-25
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - poradnia specjalistyczna – alergologia - w Słupcy, przy ul. Kopernika 87

2017-01-25
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - poradnia specjalistyczna – reumatologia - w Koninie, ul. Szpitalna 45

2017-01-25
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni dermatologicznej w Wyrzysku, pl. Wojska Polskiego 19

2017-01-25
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni diabetologicznej lub dermatologicznej w Trzciance, ul. Matejki 3a

2017-01-19
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni kardiologicznych, zlokalizowanych w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 28 oraz Łącznica 3

2017-01-18
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych udzielanych przez spółkę NAFIS S.A.

2017-01-12
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni reumatologicznej dla dzieci w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

2017-01-12
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia w zakresie badań endoskopowych – kolonoskopia w Poznaniu

2017-01-09
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym

2017-01-09
Komunikat Ministerstwa Zdrowia - Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej – od 12 stycznia

2017-01-02
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc - Koło

2017-01-02
korzystających z usług medycznych – świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc - Turek

2016-12-30
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych - Ostrów Wlkp.

2016-12-30
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych - Poznań

2016-12-30
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia psychiatryczne dla dorosłych - Buk

2016-12-29
Informacja dla pacjentów, korzystających z usług medycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – położnictwo i ginekologia - Kowale Pańskie

2016-12-29
Informacja dla pacjentów, korzystających z usług w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej–położnictwo i ginekologia-Władysławów, ul. Kaliska

2016-12-29
Informacja dla pacjentów, korzystających z usług medycznych - ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie urologii - Kowale Pańskie

2016-12-08
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – leczenie stomatologiczne - w placówce przy ul. Wyspiańskiego 4a/2u w Pile.

2016-12-01
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w placówce przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 43 w Pile.

2016-12-01
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych -ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w placówce przy O. M. Kolbe 1A/U3 w Pile.

2016-11-29
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych -ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w placówce przy al. 1-go Maja 15 w Koninie

2016-11-16
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - leczenie stomatologiczne - w placówce przy ul. Olsztyńskiej 25 w Ostrowie Wielkopolskim

2016-11-16
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - leczenie stomatologiczne - w placówce przy ul. Stęszewskiego 7 w Koźminie Wielkopolskim

2016-10-05
Komunikat dotyczący transportu sanitarnego

2016-08-29
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych (leczenie stomatologiczne) w placówce przy ul. Harcerskiej 10 w Kazimierzu Biskupim

2016-06-17
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Płuc prowadzony przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

2016-05-05
Komunikat - wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w drugim kwartale 2016 roku.

2016-04-26
Przypominamy: obsługa bezpośrednia* w Wielkopolskim OW NFZ w Poznaniu - tylko na ul. Grunwaldzkiej!

2016-04-19
Akcja "Odwołaj wizytę z której nie skorzystasz" - ciąg dalszy...

2016-04-19
Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni medycznych przy ul. Orcholskiej 66 w Gnieźnie

2016-02-18
Komunikat dla Pacjentek korzystających z usług poradni ginekologicznych

2016-01-26
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w styczniu, lutym i marcu 2016 roku

2016-01-26
6 lutego (sobota) Wielkopolskie Centrum Onkologii zaprasza na Dzień Walki z Rakiem

2016-01-08
Wyjeżdżasz na ferie za granicę? Pamiętaj o karcie EKUZ!

2015-12-24
Pomoc stomatologiczna w święta - wykaz placówek

2015-12-24
Gdzie szukać pomocy medycznej w nocy i święta?

2015-11-13
Uwaga! Lista gabinetów stomatologicznych dla dzieci

2015-11-12
18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

2015-10-27
Uwaga Konkurs Fotograficzny!

2015-10-20
Wysokośc składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w październiku, listopadzie i grudniu 2015 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158