WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13700 z dnia 06 lutego 2018Drukuj

Komunikat dla pacjentek, dotyczący możliwości realizacji procedury medycznej: podanie immunoglobuliny anty-RhD – pacjentce RhD-ujemnej

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:  

  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1766),   
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
    w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1565 ze zmianami)

istnieje możliwość nieodpłatnego podania immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD –ujemnej w ramach umów w rodzaju świadczeń ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zakres: położnictwo i ginekologia oraz w rodzaju leczenie szpitalne, zakres: położnictwo i ginekologia – hospitalizacja, położnictwo i hospitalizacja – II i III poziom referencyjny oraz koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej.

Oddział Funduszu wyjaśnia, iż „podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD -ujemnej” w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradni ginekologiczno – położniczej, obejmuje podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży, o ile u pacjentki nie wykryto przeciwciał anty-RhD.

Natomiast, w zakresie leczenia szpitalnego wskazana procedura udzielana jest pacjentce:                                                                                                                                             

1/ po porodzie lub

2/ po poronieniu samoistnym, lub

3/ po przerwaniu ciąży, lub

4/ po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej, lub

5/ po usunięciu ciąży pozamacicznej, lub

6/w przypadku zagrażającego poronienia, lub

7/ w przypadku porodu przedwczesnego przebiegającego z krwawieniem z dróg rodnych,  lub

8/ wykonania obrotu zewnętrznego płodu.

 

Z uwagi na przedstawione ustalenia, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje, iż w przypadku konieczności podania immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD –ujemnej w czasie trwania ciąży, pacjentka winna skorzystać ze świadczeń wybranego przez siebie gabinetu położniczego – ginekologicznego, udzielającego świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobacz wykaz Świadczeniodawców WOW NFZ w tym zakresie

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego OW NFZ

Hanna Philips

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158