WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zakmówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 1480 z dnia 23 czerwca 2003Drukuj

Rekrutacja

REKRUTACJE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów art. 107a-107f ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

2019-09-10
Nabór WKS.110.71.2019 na stanowisko st. referenta w Dziale Administracyjnym

2019-08-28
Nabór WKS.110.70.2019 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości

2019-08-21
Nabór WKS.110.69.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Eksploatacji

2019-08-21
Nabór WKS.110.68.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji

2019-08-21
Nabór WKS.110.67.2019 na stanowisko młodszego księgowego w Sekcji Windykacji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych

2019-08-20
Nabór WKS.110.66.2019 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2019-08-20
Nabór WKS.110.65.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2019-08-07
Nabór WKS.110.64.2019 na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości

2019-08-07
Nabór WKS.110.63.2019 na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-08-07
Nabór WKS.110.62.2019 na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Bezpośredniej Świadczeniobiorców

2019-08-01
Nabór WKS.110.61.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2019-07-24
Nabór WKS.110.60.2019 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

2019-07-23
Nabór WKS.110.59.2019 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2019-07-23
Nabór WKS.110.58.2019 na stanowisko księgowego w Sekcji Windykacji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych w Wydziale Księgowości

2019-07-15
Nabór WKS.110.57.2019 na stanowisko referenta w Dziale Leczenia za Granicą i Uprawnień w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2019-07-12
Nabór WKS.110.56.2019 na stanowisko referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-07-04
Nabór WKS.110.55.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Administracyjnym

2019-07-04
Nabór WKS.110.54.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Eksploatacji

2019-07-04
Nabór WKS.110.53.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji

2019-06-25
Nabór WKS.110.52.2019 na stanowisko księgowego w Wydziale Księgowości

2019-06-25
Nabór WKS.110.51.2019 na stanowisko referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-06-25
Nabór WKS.110.50.2019 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

2019-06-25
Nabór WKS.110.49.2019 na stanowisko referenta w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-06-07
Nabór WKS.110.48.2019 na stanowisko referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-06-07
Nabór WKS.110.47.2019 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2019-06-07
Nabór WKS.110.46.2019 na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Bezpośredniej Świadczeniobiorców

2019-05-22
Nabór WKS.110.44.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Eksploatacji

2019-05-22
Nabór WKS.110.43.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji

2019-05-22
Nabór WKS.110.42.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Administracyjnym

2019-05-16
Nabór WKS.110.41.2019 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

2019-05-16
Nabór WKS.110.40.2019 na stanowisko referenta w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-05-16
Nabór WKS.110.39.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2019-05-16
Nabór WKS.110.38.2019 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych

2019-05-07
Nabór WKS.110.37.2019 na stanowisko starszego referenta do pracy "na zastępstwo" w DŚOZiRM w WSM

2019-05-07
Nabór WKS.110.36.2019 na stanowisko starszego referenta do pracy "na zastępstwo" w DŚOZiRM

2019-05-07
Nabór WKS.110.35.2019 na starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w WŚOZ

2019-05-07
Nabór WKS.110.34.2019 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w WŚOZ

2019-05-06
Nabór WKS.110.30.2019 na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych

2019-04-23
Nabór WKS.110.33.2019 na stanowisko starszego referenta do pracy "na zastępstwo" w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2019-04-23
Nabór WKS.110.32.2019 na stanowisko referenta w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-04-23
Nabór WKS.110.31.2019 na stanowisko starszego referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców

2019-04-11
Nabór WKS.110.29.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2019-04-11
Nabór WKS.110.28.2019 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2019-03-28
Nabór WKS.110.27.2019 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2019-03-28
Nabór WKS.110.26.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Administracyjnym

2019-03-27
Nabór WKS.110.25.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Gospodarczym

2019-03-15
Nabór WKS.110.24.2019 na stanowisko młodszego księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2019-03-08
Nabór WKS.110.23.2019 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2019-03-05
Nabór WKS.110.20.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym

2019-03-05
Nabór WKS.110.21.2019 na stanowisko referenta w Sekcji Umów i Rozliczeń Zaopatrzenia w Wybory Medyczne w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

2019-02-25
Nabór WKS.110.18.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego

2019-02-13
Nabór WKS.110.17.2019 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

2019-02-13
Nabór WKS.110.16.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Leczenia za Granicą i Uprawnień w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2019-02-13
Nabór WKS.110.15.2019 na stanowisko specjalisty w komórce organizacyjnej Rzecznik Prasowy

2019-02-12
Nabór WKS.110.14.2019 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2019-02-12
Nabór WKS.110.13.2019 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2019-02-04
Nabór WKS.110.11.2019 na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2019-02-04
Nabór WKS.110.10.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego

2019-02-04
Nabór WKS.110.9.2019 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego

2019-02-04
Nabór WKS.110.8.2019 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego

2019-02-04
Nabór WKS.110.7.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego

2019-02-04
Nabór WKS.110.6.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

2019-01-23
Nabór WKS.110.5.2019 na stanowisko st. referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2019-01-21
Nabór WKS.110.4.2019 na stanowisko starszego referenta w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym

2019-01-04
Nabór WKS.110.1.2019 na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Bezpośredniej Świadczeniobiorców

2018-12-12
Nabór WKS.110.88.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

2018-12-06
Nabór WKS.110.86.2018 na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych WOW NFZ

2018-12-05
Nabór WKS.110.85.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji

2018-12-04
Nabór WKS.110.84.2018 na stanowisko referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień

2018-11-30
Nabór WKS.110.83.2018 na stanowisko specjalisty w Dziale Administracyjnym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2018-11-23
Nabór WKS.110.82.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-11-19
Nabór WKS.110.81.2018 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2018-11-07
Nabór WKS.110.79.2018 na stanowisko specjalisty ds. BHP

2018-11-07
Nabór WKS.110.80.2018 na stanowisko kierowcy w Dziale Gospodarczym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2018-10-26
Nabór WKS.110.78.2018 na stanowisko starszego referenta w Wydziale Kadr i Szkoleń

2018-10-23
Nabór WKS.110.77.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji

2018-10-12
Nabór WKS.110.76.2018 na stanowisko st. referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego

2017-12-01
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym WOW NFZ

2017-11-22
Nabór na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2017-11-10
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158