WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zakmówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 1480 z dnia 23 czerwca 2003Drukuj

Rekrutacja

REKRUTACJE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów art. 107a-107f ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

2018-03-16
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2018-03-12
Nabór na stanowisko na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2018-03-12
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Delegaturze w Lesznie WOW NFZ

2018-03-12
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2018-03-06
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców WSOZ

2018-03-02
Nabór na stanowisko Kierownika Sekcji w Sekcji Weryfikacji Raportów w Dziale Analiz w WSOZ WOW NFZ

2018-02-15
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli

2018-01-25
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

2018-01-25
Nabór na stanowisko specjalisty w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym

2018-01-19
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek w Wydziale Gospodarki Lekami

2018-01-16
Nabór na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

2018-01-16
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2018-01-10
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2018-01-10
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2017-12-01
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym WOW NFZ

2017-11-29
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Leczenia za Granicą i Uprawnień w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2017-11-27
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

2017-11-22
Nabór na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

2017-11-21
Nabór na stanowisko specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz w WSOZ

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2017-11-10
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

2017-10-13
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2017-09-26
Nabór na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2017-09-26
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2017-09-19
Nabór na stanowisko referenta do pracy w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego WOW NFZ

2017-09-15
Nabór na stanowisko referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ

2017-09-15
Nabór na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Bezpośredniej Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ

2017-09-14
Nabór na stanowisko referenta na czas określony w Kancelarii Ogólnej w Wydziale Organizacyjnym

2017-08-30
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli

2017-08-14
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2017-07-18
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

2017-05-22
Nabór na stanowisko archiwisty do pracy „na zastępstwo” w Kancelarii Ogólnej w Wydziale Organizacyjnym - zakończony

2017-03-27
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym WOW NFZ w Poznaniu - zakończony

2017-03-16
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - zakończony

2017-03-16
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami - zakończony

2017-03-07
Nabór na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Umów i Rozliczeń Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w WSŚ -zakończony