WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zamówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 1480 z dnia 23 czerwca 2003Drukuj

Rekrutacja

REKRUTACJE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów art. 107a-107f ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

2021-10-22
Nabór nr Poznań/21/57 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Dziale Obsługi Klientów

2021-10-19
Nabór nr Poznań/21/56 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2021-10-14
Nabór nr Poznań/21/55 na stanowisko starszego referenta „na zastępstwo” w Wydziale Gospodarki Lekami

2021-10-13
Nabór nr Poznań/21/54 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2021-10-12
Nabór nr Poznań/21/53 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2021-10-08
Nabór DK/21/213 na stanowiska: główny-/starszy-/ młodszy specjalista/specjalista/starszy referent w TWK XV w Poznaniu (3 etaty)

2021-10-05
Nabór nr Poznań/21/52 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2021-10-04
Nabór nr Poznań/21/51 na stanowisko starszego referenta w Dziale Weryfikacji Rozliczeń w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2021-10-01
Nabór nr Poznań/21/50 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

2021-09-29
Nabór nr Poznań/21/49 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2021-09-29
Nabór nr Poznań/21/48 na stanowisko starszego referenta w Dziale Obsługi Klientów w Wydziale Obsługi Klientów

2021-09-27
Nabór nr Poznań/21/47 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

2021-09-27
Nabór nr Poznań/21/46 na stanowisko starszego referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego

2021-09-23
Nabór nr Poznań/21/45 na stanowisko starszego referenta "na zastępstwo" w Sekcji Świadczeń Podstawowych

2021-09-21
Nabór nr Poznań/21/44 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klienta

2021-09-13
Nabór nr Poznań/21/43 na stanowisko starszego referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2021-09-09
Nabór nr Poznań/21/42 na stanowisko referenta "na zastępstwo" w Wydziale Obsługi Klientów

2021-09-09
Nabór nr Poznań/21/41 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych

2021-09-09
Nabór nr Poznań/21/40 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2021-09-03
Nabór nr Poznań/21/39 na stanowisko specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz

2021-08-31
Nabór nr Poznań/21/38 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości

2021-08-24
Nabór nr Poznań/21/37 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2021-08-23
Nabór nr Poznań/21/36 na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Klientów

2021-08-23
Nabór nr Poznań/21/35 na stanowisko referenta "na zastępstwo" w Dziale Obsługi Klientów

2021-08-16
Nabór DK/21/172 na stanowisko: starszy referent / referent w TWK XV w Poznaniu (1 etat)

2021-08-05
Nabór DK/21/157 na stanowiska: inspektor kontroli / młodszy specjalista / starszy referent w TWK XV w Poznaniu (3 etaty)

2021-08-04
Nabór nr Poznań/21/34 na stanowisko referenta "na zastępstwo" w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

2021-08-04
Nabór nr Poznań/21/33 na stanowisko referenta w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Obsługi Klientów

2021-08-04
Nabór nr Poznań/21/32 na stanowisko starszego referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego

2021-07-28
Nabór nr Poznań/21/31 na stanowisko starszego referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2021-07-16
Nabór nr Poznań/21/30 na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2021-07-09
Nabór nr Poznań/21/29 na stanowisko specjalista w Dziale Monitorowania Leków w Wydziale Gospodarki Lekami

2021-07-07
Nabór nr Poznań/21/28 na stanowisko specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz

2021-06-21
Nabór nr Poznań/21/27 na stanowisko starszy referent w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

2021-06-11
Nabór nr Poznań/21/26 na stanowisko starszy referent w Sekcji Świadczeń Szpitalnych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2021-06-11
Nabór nr Poznań/21/25 na stanowisko starszy referent w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2021-05-24
Nabór nr Poznań/21/24 na stanowisko specjalista "na zastępstwo” w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2021-05-24
Nabór nr Poznań/21/23 na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym

2021-05-18
Nabór nr Poznań/21/22 na stanowisko specjalista w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz

2021-05-14
Nabór nr Poznań/21/21 na stanowisko starszy referent w Sekcji Świadczeń Szpitalnych

2021-05-14
Nabór nr Poznań/21/20 na stanowisko starszy referent w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2021-05-14
Nabór nr Poznań/21/19 na stanowisko starszy referent w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych

2021-04-13
Nabór nr Poznań/21/17 na stanowisko radca prawny "na zastępstwo” w Wydziale Prawnym

2021-04-12
Nabór nr Poznań/21/16 na stanowisko specjalista w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym

2021-04-08
Nabór nr Poznań/21/15 na stanowisko specjalista "na zastępstwo” w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2021-03-30
Nabór nr Poznań/21/14 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2021-03-30
Nabór nr Poznań/21/13 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych

2021-03-09
Nabór nr Poznań/21/12 na stanowisko referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2021-03-09
Nabór nr Poznań/21/11 na stanowisko: referent „na zastępstwo” w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Organizacyjnym

2021-03-05
Nabór nr Poznań 21/10 na stanowisko starszego referenta w komórce organizacyjnej Zespół Profilaktyki Zdrowotnej

2021-03-05
Nabór nr Poznań/21/09 na stanowisko starszego referenta w Dziale Gospodarczym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2021-02-26
Nabór nr Poznań 21/08 na stanowisko starszego referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

2021-02-19
Nabór DK/21/18 na stanowiska inspektorów kontroli/starszych referentów w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu (3 etaty)

2021-02-17
Nabór nr Poznań/21/07 na stanowisko: specjalista „na zastępstwo” w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych

2021-01-20
Nabór nr Poznań/21/06 na stanowisko: Kierownika Sekcji w Sekcji Weryfikacji Raportów w Dziale Rozliczeń Umów

2021-01-20
Nabór nr Poznań/21/05 na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym w Wielkopolskim OW NFZ

2021-01-19
Nabór nr Poznań/21/04 na stanowisko Specjalisty w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym w Wielkopolskim OW NFZ

2021-01-15
Nabór nr Poznań/21/03 na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Weryfikacji Rozliczeń w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2021-01-14
Nabór Poznań/21/02 na stanowisko Specjalisty w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2021-01-04
Nabór nr Poznań/21/01 na stanowisko Specjalisty w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

2020-12-28
Nabór WSP.110.20.2020 na stanowisko Referenta w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości w WOW NFZ

2020-12-14
Nabór WSP.110.19.2020 na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Weryfikacji Rozliczeń w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2020-12-07
Nabór WSP.110.18.2020 na stanowisko Starszego Referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2020-12-07
Nabór WSP.110.17.2020 na stanowisko Starszego Referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2020-12-04
Nabór WSP.110.15.2020 na stanowisko starszego referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

2020-12-04
Nabór WSP.110.16.2020 na stanowisko specjalisty w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych

2020-12-03
Nabór WSP.110.14.2020 nr ogłoszenia Poznań/20/12 na stanowisko radca prawny w Wydziale Prawnym

2020-12-03
Nabór WSP.110.13.2020 na stanowisko specjalisty w komórce org. Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

2020-12-03
Nabór WSP.110.11.2020 nr ogłoszenia Poznań/20/09 na stanowisko referenta w Kancelarii Ogólnej w Wydziale Obsługi Klientów

2020-12-03
Nabór WSP.110.12.2020 na stanowisko Specjalisty w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym w WOW NFZ

2020-11-27
Nabór WSP.110.10.2020 na stanowisko Specjalista ds. BHP w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2020-11-20
Nabór DK/20/233 na stanowiska inspektorów kontroli / starszych referentów w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu (3 etaty)

2020-11-13
Nabór WSP.110.9.2020 nr ogłoszenia Poznań/20/17 na stanowisko starszego referenta w Dziale Operacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

2020-11-06
Nabór WSP.110.8.2020 na stanowisko: referenta w Dziale Obsługi Klientów w Wydziale Obsługi Klientów w WOW NFZ

2020-10-23
Nabór WSP.110.7.2020 nr ogłoszenia Poznań/20/05 na stanowisko specjalisty w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym

2020-10-23
Nabór WSP.110.6.2020 nr ogłoszenia Poznań/20/04 na stanowisko Kierownika Delegatury w Delegaturze w Kaliszu

2020-10-09
Nabór nr WSP.100.4.2020 na stanowisko Specjalista w komórce organizacyjnej Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

2020-10-08
Nabór WSP.110.3.2020 na stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2020-09-29
Nabór WKS.110.23.2020 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2020-09-29
Nabór WKS.110.24.2020 na stanowisko starszego referenta w komórce organizacyjnej Rzecznik Prasowy

2020-08-19
Nabór WKS.110.22.2020 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

2020-08-17
Nabór WKS.110.20.2020 na stanowisko specjalisty na stanowisko specjalisty w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek w Wydziale Gospodarki Lekami

2020-07-23
Nabór WKS.110.19.2020 na stanowisko starszego referenta w Dziale Leczenia za Granicą i Uprawnień w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

2020-07-13
Nabór WKS.110.18.2020 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2020-07-13
Nabór WKS.110.17.2020 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2020-07-06
Nabór WKS.110.16.2020 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Weryfikacji List Oczekujących

2020-07-06
Nabór WKS.110.15.2020 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych

2020-05-20
Nabór WKS.110.8.2020 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2020-01-30
Nabór WKS.110.6.2020 na stanowisko starszego referenta w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym

2020-01-24
Nabór WKS.110.5.2020 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2020-01-24
Nabór WKS.110.4.2020 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2020-01-24
Nabór WKS.110.3.2020 na stanowisko młodszego informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158