WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zakmówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 1480 z dnia 23 czerwca 2003Drukuj

Rekrutacja

REKRUTACJE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów art. 107a-107f ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

2018-07-10
Nabór WKS.110.48.2018 na stanowisko referenta w Delegaturze w Kaliszu

2018-07-02
Nabór WKS.110.45.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-07-02
Nabór WKS.110.46.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-07-02
Nabór WKS.110.47.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2018-06-29
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2018-06-29
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2018-06-29
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2018-06-21
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców WSOZ

2018-06-21
Nabór na stanowisko Kierownik Działu w Dziale Administracyjnym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2018-06-08
Nabór nr WKS.110.39.2018 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych

2018-06-08
Nabór nr WKS.110.38.2018 na stanowisko referenta w Sekcji Egzekucji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych

2018-05-23
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy w Delegaturze w Pile

2018-05-23
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Leczenia za Granicą i Uprawnień WWM

2018-05-22
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców WSŚ

2018-05-18
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawcó

2018-05-14
Nabór na stanowisko Kierownik Działu w Dziale Administracyjnym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2018-05-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2018-05-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2018-05-10
Nabór na stanowisko księgowego w Sekcji Egzekucji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych w Wydziale Księgowości

2018-05-09
Nabór na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-05-09
Nabór na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-04-27
Nabór na stanowisko specjalisty w Sekcji Planowania i Monitorowania w Dziale Analiz w WŚOZ

2018-04-12
Nabór na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-04-10
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2018-04-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2018-04-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

2018-04-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

2018-04-09
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków w Wydziale Kontroli

2018-03-28
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2018-03-28
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2018-03-28
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2018-03-27
Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Egzekucji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych w Wydziale Księgowości

2018-03-16
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2018-03-12
Nabór na stanowisko na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2018-03-12
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Delegaturze w Lesznie WOW NFZ

2018-03-12
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2018-03-06
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców WSOZ

2018-03-02
Nabór na stanowisko Kierownika Sekcji w Sekcji Weryfikacji Raportów w Dziale Analiz w WSOZ WOW NFZ

2018-02-15
Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli

2017-12-01
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym WOW NFZ

2017-11-22
Nabór na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2017-11-10
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158