WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-10-13
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański z wyłączeniem miasta Poznania » 

Rehabilitacja Lecznicza - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-10-10
w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych » 

! Leczenie szpitalne - - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-10-05
w zakresie: program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych w tym leki w programie lekowym - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych » 

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept

2017-10-02
w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  » 

Sieć szpitali w Wielkopolsce - pracownicy WOW NFZ w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia - podsumowanie

2017-09-27
Ostatnie spotkanie z pacjentami w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o sieci szpitali - zobacz szczegóły » 

Mobilne stoisko ZIP w Gnieźnie 3 października - zapraszamy!

2017-09-25
Jeśli nie masz jeszcze założonego bezpłatnego konta w ZIP - przyjdź z dowodem osobistym i odbierz dane dostępowe. » 

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-09-19
w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym » 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-09-13
w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej » 

NFZ o sieci szpitali – spotkanie z pacjentami w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu – podsumowanie

2017-09-13
Drugie z czterech zaplanowanych na wrzesień spotkań - już na nami » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-09-12
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-09-12
w zakresie: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania

2017-09-12
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2017-09-11
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych I Zagrożonych Niepełnosprawnocią Siloe, Poznań » 

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-09-08
w zakresie: hematologia - hospitalizacja; hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; onkologia kliniczna – hospitalizacja; onkologia kliniczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; neonatologia - hospitalizacja; neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20 » 

Sieć szpitali w Wielkopolsce - stoisko informacyjne w Szpitalu Powiatowym w Obornikach - podsumowanie

2017-09-06
Ruszyła kampania informacyjna dla pacjentów przybliżająca zasady działania sieci szpitali od 1 października » 

Komunikat dla Świadczeniodawców

2017-08-22
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. » 

Komunikat dla Pacjentów

2017-08-22
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. » 

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania w roku 2017 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

2017-08-07
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania w roku 2017 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne - 03/1) » 

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2017-08-04
oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne » 

Poznańscy strażacy w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału NFZ...

2017-07-25
...czyli nauka udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich chętnych »