WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań
2018-11-16

w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy)

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania
2018-11-16

w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży na obszarze zabezpieczenia: POWIAT POZNAŃ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-10-26

Nestor Medical Usługi Medyczne Trepka I Wspólnicy Spółka Jawna, Bydgoszcz
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158