WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie o wniesieniu protestu
2022-09-30

Wielkopolskie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – ceny oczekiwane
2022-09-29

w zakresie: żywienie dojelitowe w warunkach domowych; badania zgodności tkankowej; badania genetyczne; tlenoterapia domowa; pozytonowa tomografia emisyjna (PET); terapia hiperbaryczna

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – ogłoszenie postępowań
2022-09-29

w zakresie: żywienie dojelitowe w warunkach domowych; badania zgodności tkankowej; badania genetyczne; tlenoterapia domowa; pozytonowa tomografia emisyjna (PET); terapia hiperbaryczna

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowań
2022-09-28

w zakresie: LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA W TYM LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - komunikat transport
2022-09-26

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-09-26

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym - Grupa powiatów: CHODZIESKI, WĄGROWIECKI

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowania
2022-09-26

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym - Grupa powiatów: CHODZIESKI, WĄGROWIECKI

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-09-23

w zakresie: program badań przesiewowych raka jelita grubego

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań
2022-09-23

w zakresie: program badań przesiewowych raka jelita grubego

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-09-22

w zakresie: program badań przesiewowych raka jelita grubego

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań
2022-09-22

w zakresie: program badań przesiewowych raka jelita grubego

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-09-22

w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowania
2022-09-22

w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM
2022-09-08

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM na rok 2022

Rozpoczęcie kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości WOW NFZ
2022-08-30

Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - rokowania 2022 - rozstrzygnięcie postępowań
2022-08-29

w zakresie: opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika; opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158