WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-06-19

Visus-Kal Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kalisz

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-06-15

"Ort-Medica" Spółka Z O.o. , Ostrów Wielkopolski

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania
2018-06-12

w zakresie: świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-06-12

Qr Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Poznań

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-06-11

Rehkam Centrum Rehabilitacji I Integracji Sensorycznej S.c., Kamionki

Komunikat - konkurs ofert w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza
2018-02-20

w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-02-14

Izabela Krystalska, Maciej Krystalski, Alicja Krystalska, Kalisz

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2018-01-02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
2017-10-30

w zakresie: program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych w tym leki w programie lekowym - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-20

w zakresie: fizjoterapia domowa
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158