WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań
2022-11-30

w zakresie: żywienie dojelitowe w warunkach domowych; badania genetyczne

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań
2022-11-30

w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych i tlenoterapii domowej z dnia 30 listopada 2022r. na dzień 06 grudnia 2022r.

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie o wniesieniu protestu
2022-11-30

Przedsiębiorstwo Medyczne Salve-Med M. Zielińska, K. Małkowski Spółka Jawna, Kaczory

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie o wniesieniu protestu
2022-11-30

Przedsiębiorstwo Medyczne Salve-Med M. Zielińska, K. Małkowski Spółka Jawna, Kaczory

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2022 - rozstrzygnięcie postępowań
2022-11-28

w zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ; LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA; LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ; LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane
2022-11-17

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania
2022-11-17

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – informacja dot. wykazywania harmonogramu wizyt domowych personelu
2022-10-10

Konkurs ofert w zakresach świadczeń: tlenoterapia domowa oraz żywienia dojelitowego w warunkach domowych.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2022-10-10

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna od 1 listopada 2022 r. - dot. nowych świadczeniodawców oraz świadczeniodawców, którzy zamierzają rozszerzyć umowę o nowy zakres udzielenia świadczeń

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM
2022-09-08

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM na rok 2022

Rozpoczęcie kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości WOW NFZ
2022-08-30

Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - rokowania 2022 - rozstrzygnięcie postępowań
2022-08-29

w zakresie: opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika; opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowania
2022-08-23

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym na obszarze: powiat kolski.

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - rozstrzygnięcie postępowania
2022-08-23

w zakresie świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na obszarze grupy powiatów - Subregion pilski.

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2022-07-22

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Panaceum" Sp. z o.o., Nowy Tomyśl

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowań
2022-07-20

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym na obszarach powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, ostrzeszowskiego, wągrowieckiego, złotowskiego

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowań
2022-07-20

w zakresie: program terapii zaburzeń preferencji seksualnych; ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2022-07-20

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158