WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-06-23

ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowania
2022-06-23

w zakresie: ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowania
2022-03-03

nr 15-22-000047/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 – na obszarze grupy powiatów: gostyński, rawicki

Komunikat MZ dotyczący dopuszczenia możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez laboratorium/mobilny punkt pobrań
2022-01-28

Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 28 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez laboratorium/mobilny punkt pobrań.

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2021-12-03

w przedmiocie świadczeń: lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki; położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2021-10-27

w przedmiocie świadczeń: lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki; położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Komunikat Ministra Zdrowia
2021-09-22

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy.

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
2021-08-27

program lekowy: leczenie choroby Cushinga; leczenie pacjentów z postępującym (…) rakiem tarczycy; leczenie cukrzycowego obrzęku plamki; leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-08-27

program lekowy: leczenie choroby Cushinga; leczenie pacjentów z postępującym (…) rakiem tarczycy; leczenie cukrzycowego obrzęku plamki; leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowań
2021-08-27

w zakresie: program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy; leczenie pacjentów z chorobami nerek; leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158