WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-16

Zip-Med Rehabilitacja S.c M Śliwińska, M. Śliwiński, Konin

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-16

Krystyna Horoszkiewicz, Paula Horoszkiewicz-Królikowska, Pleszew

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-15

M.Kamińska-Piecyk, M.Wojcianowska, G.Stelmaszewska, Poznań

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2018-01-15

w zakresie: gastroenterologia - hospitalizacja planowa; gastroenterologia - zespół opieki dziennej; chirurgia naczyniowa - hospitalizacja planowa; chirurgia naczyniowa - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa; chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny

! Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2018-01-15

w zakresie: gastroenterologia - hospitalizacja planowa; gastroenterologia - zespół opieki dziennej; chirurgia naczyniowa - hospitalizacja planowa; chirurgia naczyniowa - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa; chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-15

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Międzychodzie

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-15

Elżbieta Michalska, Elżbieta Niesiewicz, Margerita Saja, Mariola Drybulska, Wągrowiec

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-15

"Aquapark Kalisz" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kalisz

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-15

Magdalena Rybicka-Dworczak, Marta Pawlicka, Kościan

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-12

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Med-Lamp Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sieraków

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-12

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej I Szkolnej Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Osieczna

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-12

Danuta Winiecka, Zbigniew Ćwikliński, Turek

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-12

Bartłomiej Kopaczewski Praktyka Lekarska, Poznań

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-12

Mago Spółka Cywilna Magdalena Balicka-Tryba Małgorzata Marasz, Wysoka

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-12

Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Pachura, Mieszków

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2018-01-12

Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. Z O.o., Poznań

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2018-01-10

świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

! Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania
2018-01-10

świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2018-01-10

w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym

! Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2018-01-10

w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym; chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2018-01-02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
2017-10-30

w zakresie: program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych w tym leki w programie lekowym - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-20

w zakresie: fizjoterapia domowa

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
2017-09-19

w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania
2017-09-13

w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
2017-09-12

w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych