WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowania
2021-03-05

w zakresie: leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
2021-03-03

w zakresie: geriatria – hospitalizacja, neurologia – hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-03-03

w zakresie: geriatria – hospitalizacja, neurologia – hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
2021-03-03

w zakresie: rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-03-03

w zakresie: rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie KOS-Zawał
2021-02-26

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat DSOZ
2021-02-12

Komunikat w sprawie sprawozdawania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 komunikatem sprawozdawczym SWIAD

Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa
2020-03-08

Ósmego marca Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat - konkurs ofert w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza
2018-02-20

w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-02-14

Izabela Krystalska, Maciej Krystalski, Alicja Krystalska, Kalisz
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158