WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

! Szkolenie dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju leczenie szpitalne (hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia)
2018-03-15

Centrum Kongresowe Hotel IOR, przy ul. Węgorka 20 w Poznaniu, sala B, I piętro, w dniu 19 marca 2018 roku, o godz. 10:30.

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
2018-03-14

w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

! Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
2018-03-14

w zakresie: program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2018-03-13

w zakresie: ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa (wyłącznie ginekologia); chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa; chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny chirurgia dziecięca - zespół chirurgii jednego dnia; ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa; ortopedia i traumat narz ruchu - zespół chirurgii jednego dnia; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa – zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15; ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia; okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19; otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; urologia - hospitalizacja planowa; urologia - zespół chirurgii jednego dnia; urologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny

! Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2018-03-13

w zakresie: ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa (wyłącznie ginekologia); chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa; chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny chirurgia dziecięca - zespół chirurgii jednego dnia; ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa; ortopedia i traumat narz ruchu - zespół chirurgii jednego dnia; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa – zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15; ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia; okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19; otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; urologia - hospitalizacja planowa; urologia - zespół chirurgii jednego dnia; urologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny

Komunikat - konkurs ofert w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza
2018-02-20

w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-02-14

Izabela Krystalska, Maciej Krystalski, Alicja Krystalska, Kalisz

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2018-01-02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
2017-10-30

w zakresie: program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych w tym leki w programie lekowym - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-20

w zakresie: fizjoterapia domowa

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
2017-09-19

w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania
2017-09-13

w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
2017-09-12

w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
2017-09-12

w zakresie: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania
2017-09-12

w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
2017-09-11

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych I Zagrożonych Niepełnosprawnocią Siloe, Poznań

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
2017-09-08

w zakresie: hematologia - hospitalizacja; hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; onkologia kliniczna – hospitalizacja; onkologia kliniczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; neonatologia - hospitalizacja; neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20

Komunikat dla Świadczeniodawców
2017-08-22

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.