WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Komunikat MZ dotyczący dopuszczenia możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez laboratorium/mobilny punkt pobrań
2022-01-28

Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 28 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez laboratorium/mobilny punkt pobrań.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - komunikat transport
2022-01-27

informacja dot. pytania ankietowego zawartego w VIII cz. formularza ofertowego

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-01-27

w zakresach: świadczenia w zakresie diabetologii; świadczenia w zakresie hepatologii; świadczenia w zakresie immunologii; świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie nefrologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii; świadczenia w zakresie neurologii; świadczenia w zakresie leczenia bólu; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie reumatologii; świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; świadczenia w zakresie urologii

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-01-27

w zakresach: świadczenia w zakresie diabetologii; świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie leczenia naczyń; świadczenia w zakresie nefrologii; świadczenia w zakresie neurologii; świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia w zakresie urologii; świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-01-27

w zakresach: świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie chorób zakaźnych; świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej; świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia w zakresie okulistyki

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-01-27

w zakresach: świadczenia w zakresie diabetologii; świadczenia w zakresie hematologii; świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie nefrologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii; świadczenia w zakresie reumatologii; świadczenia w zakresie chorób zakaźnych; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia w zakresie okulistyki

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-01-27

w zakresach: świadczenia w zakresie alergologii; świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie hematologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii; świadczenia w zakresie neurologii; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej; świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia w zakresie preluksacji; świadczenia w zakresie okulistyki

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań
2022-01-27

w zakresie: diabetologii, hepatologii, immunologii, kardiologii, nefrologii, dermatologii i wenerologii, neurologii, neurologii dziecięcej, leczenia bólu, gruźlicy i chorób płuc, reumatologii, chorób zakaźnych dla dzieci, chorób zakaźnych, położnictwa i ginekologii, urologii, endokrynologii, leczenia chorób naczyń, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, leczenia osteoporozy, okulistyki, alergologii, hematologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, preluksacji, pediatrii, chorób wewnętrznych

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-01-19

w zakresie: program terapii zaburzeń preferencji seksualnych, ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań
2022-01-19

w zakresie: program terapii zaburzeń preferencji seksualnych, ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2021-12-03

w przedmiocie świadczeń: lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki; położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2021-10-27

w przedmiocie świadczeń: lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki; położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Komunikat Ministra Zdrowia
2021-09-22

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy.

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
2021-08-27

program lekowy: leczenie choroby Cushinga; leczenie pacjentów z postępującym (…) rakiem tarczycy; leczenie cukrzycowego obrzęku plamki; leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-08-27

program lekowy: leczenie choroby Cushinga; leczenie pacjentów z postępującym (…) rakiem tarczycy; leczenie cukrzycowego obrzęku plamki; leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowań
2021-08-27

w zakresie: program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy; leczenie pacjentów z chorobami nerek; leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158