WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Pacjenta

Komunikat dla pacjentów korzystających ze świadczeń stomatologicznych w Gabinecie Stomatologicznym R. Smażewska-Kubot przy ul. Słonecznej w Łęce Opato
2022-07-26

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia stomatologiczne w placówce Gabinet Stomatologiczny Roma Smażewska- Kubot, ul. Słoneczna 5, 63-645 Łęka Opatowska

Komunikat dla pacjentów korzystających ze świadczeń stomatologicznych w Gabinecie Stomatologicznym A. Sikorski przy ul. Daszyńskiego w Ostrzeszowie
2022-07-26

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia stomatologiczne w placówce Gabinet Stomatologiczny Aleksander Sikorski, ul. Ignacego Daszyńskiego 18/1, 63-500 Ostrzeszów
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158