WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Pacjenta

Komunikat dla Pacjentów
2017-08-22

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Druga poradnia reumatologiczna dla dzieci - czynna od 1 marca!
2017-02-21

Konkurs na świadczenia w poradni reumatologicznej dla dzieci rozstrzygnięty - szczegóły

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych udzielanych przez spółkę NAFIS S.A.
2017-01-18

zakres świadczeń: kardiologia-hospitalizacja i kardiologia-hospitalizacja E10,E11,E12,E15

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia w zakresie badań endoskopowych – kolonoskopia w Poznaniu
2017-01-12

Kolonoskopia w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84.

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym
2017-01-09

NZOZ Specjalistyczne Centrum Zdrowia „ZOSIA” ul. Chudoby 16a, 62-200 Gniezno.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158