WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Pacjenta

Mobilne stanowisko wydawania dostępu do ZIP - 8 maja w Gnieźnie - zapraszamy!
2018-04-24

Nie masz jeszcze konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta? Przyjdź i załóż!

Komunikat dla Pacjentów
2017-08-22

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Druga poradnia reumatologiczna dla dzieci - czynna od 1 marca!
2017-02-21

Konkurs na świadczenia w poradni reumatologicznej dla dzieci rozstrzygnięty - szczegóły

Profilaktyka działa! - wzrosła liczba kobiet zgłaszających się na badanie cytologiczne
2017-01-26

W ciągu 10 lat podwoiła się liczba Wielkopolanek wykonujących cytologię - przeczytaj szczegóły

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych udzielanych przez spółkę NAFIS S.A.
2017-01-18

zakres świadczeń: kardiologia-hospitalizacja i kardiologia-hospitalizacja E10,E11,E12,E15
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158