WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Leki i recepty

Decyzja nr 53/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2017-09-20
w przedmiocie wycofania z obrotu i stosowania produktu leczniczego PRIC-TEST DIAGNOSTIC Rye Flour (Solupric Rye Flour) » 

Decyzja nr 50/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2017-09-04
w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego Prestozek Combi  » 

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK

2016-12-02
danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”  » 

Komunikat w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom, lekarzom dentystom, felczerom...

2016-10-21
którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, który ma zawartą umowę z Funduszem. »