WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Leki i recepty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept
2017-10-02

w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK
2016-12-02

danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”

Komunikat w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom, lekarzom dentystom, felczerom...
2016-10-21

którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, który ma zawartą umowę z Funduszem.