WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Leki i recepty

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego, recepty numerowane.

Artykuł nr: 10107 z dnia 22 stycznia 2014Drukuj

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2019-05-09
Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr IWPN.404.1.2019

2017-09-27
Decyzja nr 54/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2017-09-20
Decyzja nr 53/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w przedmiocie wycofania z obrotu i stosowania produktu leczniczego PRIC-TEST DIAGNOSTIC Rye Flour (Solupric Rye Flour)

2017-09-12
Decyzja nr 52/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2017-09-04
Decyzja nr 50/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego Prestozek Combi

2017-07-06
Decyzja nr 46/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2016-01-26
Decyzja nr 1/WC/2016 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-04-21
Decyzja nr 5/WS/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-04-16
Decyzja nr 14/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-04-10
Decyzja Nr 3/WS/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-04-08
Decyzja nr 2/WS/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-04-07
Decyzja nr 13/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-04-02
Decyzja nr 12/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-04-02
Decyzja nr 11/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-03-26
Decyzja nr 10/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-03-26
Decyzja nr 9/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-03-09
Decyzja nr 8/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-02-24
Decyzja Nr 7/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-02-16
Decyzja nr 6/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-02-13
Decyzja nr 5/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-02-09
Decyzja Nr 4/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2015-02-02
Decyzja nr 3/WC/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2014-12-31
Decyzja nr 52/WC/2014 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2014-12-16
Decyzja nr 50/WC/2014 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158