WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Leki i recepty

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego, recepty numerowane.

2020-05-07
Informacja o możliwości wystawiania przez farmaceutów recept papierowych na leki refundowane

2020-04-03
Informacja o możliwości składania wniosków o dostęp do portalu SNRL i uzyskanie uprawnień do wyst. recept refundowanych za pomocą platformy ePUAP

2018-07-31
Zarządzenie Nr 72/2018/DGL z dnia 30 lipca 2018 r.

2018-05-14
Komunikat w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

2018-01-23
Komunikat Centrali NFZ ws. wystawiania recept

2017-11-29
Aktualizacja danych w SNRL w celu utrzymania uprawnień do pobierania recept

2017-11-16
Weryfikacja uprawnień pacjentów do leków refundowanych

2017-10-02
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept

2017-06-30
Zarządzenie Nr 44/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r.

2016-12-19
Komunikat w sprawie ważności recept lekarskich.

2016-12-07
Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2017 terminu składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept.

2016-12-02
Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK

2016-10-21
Komunikat w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom, lekarzom dentystom, felczerom...

2016-08-12
Instrukcja wypełniania wniosku o aktualizację danych w systemie SNRL.

2016-08-01
Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158