WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Kontakt

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Artykuł nr: 6780 z dnia 11 maja 2010Drukuj

Kontakt

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

Adres do korespondencji:
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 158

Infolinia dla Pacjentów: 800 190 590

Bezpłatna, czynna w dni powszednie, w godzinach pracy Oddziału: 8.00-16.00

tel. centrali - 61 850 60 00
e-mail: kancelaria@nfz-poznan.pl

e-PUAP: /idx5f1v45b/SkrytkaESP

 

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ:

Anna Marciniak-Pilarska, e-mail: IOD@nfz-poznan.pl

 

e-mail - karty EKUZ wystawiane dla Poznania i powiatu poznańskiego: ue@nfz-poznan.pl

Delegatury WOW NFZ:

(w tym karty EKUZ wystawiane na terenie działania Delegatury):

Kalisz: kalisz@nfz-poznan.pl

Konin: konin@nfz-poznan.pl

Leszno: leszno@nfz-poznan.pl

Pila: pila@nfz-poznan.pl

 

Godziny pracy urzędu (Poznań, Delegatury i Punkty Obsługi Ubezpieczonych):
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

 

 

Godziny pracy urzędu - siedziba przy ul. Grunwaldzkiej 158, sala obsługi oraz Delegatury:

OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA - EKUZ, ZIP, ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE:

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 18.00

WTOREK-PIĄTEK 8.00 - 16.00

Pobieranie biletów z numerem wejścia na Salę Obsługi poznańskiej siedziby WOW NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158 odbywa się:

- w poniedziałki do godziny 17.45

- od wtorku do piątku do godziny 15.45

 

 

 

Wszystkie miejsca obsługi bezpośredniej w WOW NFZ: 

 • EKUZ:
  ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
  Delegatury WOW NFZ
 • ZIP:
  ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
  ul. Piekary 14/15 p. I, pokój 109, 110
  Delegatury WOW NFZ
 • Zaopatrzenie w wyroby medyczne:
  ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
  Delegatury WOW NFZ

 

Infolinia dla Pacjentów:

800 190 590

Bezpłatna informacja między innymi o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Czynna w dni powszednie, w godzinach pracy Oddziału: 8.00-16.00

 

 

Osoby niesłyszące - kontakt:
Osoby niesłyszące - kontakt nieslyszacy@nfz-poznan.pl
 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze

Od poniedziałku do piątku kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 - 15:00:

 • tel. 61 850 60 00, fax 61 850 60 68, fax 61 658 04 05
 • Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ
Od poniedziałku do piątku kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 - 15:00:

 • tel. 61 850 60 00; fax 61 850 60 68, fax 61 658 04 05
 • Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Zintegrowany Informator Pacjenta - ZIP
Od poniedziałku do piątku odbiór osobisty w godzinach 8:00 - 16:00:

 • Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
 • Poznań, ul. Piekary 14/15, I piętro, pokój 109,110

Sekcja Umów i Rozliczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numery telefonów:

 • tel. 61 850 60 52
 • Poznań, ul. Piekary 14/15, III piętro, pok. 301-303

Skargi i Wnioski:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numery telefonów:

 • tel. 61 850 60 72, 61 658 04 51, 607 321 930, bezpłatna infolinia: 800 190 590
 • Poznań, ul. Piekary 14/15, I piętro, pok. 107-110

Skargę w oddziale wojewódzkim NFZ można złożyć:

 • pisemnie - bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze,
 • ustnie do protokołu (dotyczy to przede wszystkim osób niedowidzących),
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
 • wysłać faksem,
 • przesłać skargę na adres e-mail kancelaria@nfz-poznan.pl (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu),
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: /idx5f1v45b/skrytka

 

Umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numery telefonów:

 • tel. 61 655 44 44 - Poznań, ul. Piekary 14/15, III piętro, pok. 304

Weryfikacja uprawnień (system eWUŚ)
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numery telefonów:

 • tel. 61 850 60 05, 61 658 04 04, 61 850 60 67, 61 655 44 44
 • Poznań, ul. Piekary 14/15, III piętro, pok. 304, 308

Obsługa wniosków do Dyrektora Oddziału NFZ na planowe leczenie poza granicami kraju
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numer telefonu:

 • tel. 61 655 05 84 - Poznań, ul. Piekary 14/15, I piętro, pok. 102

Obsługa formularzy E106, E109, E120, E121, S1
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numer telefonu:

 • tel. 61 850 60 25 - Poznań, ul. Piekary 14/15, I piętro, pok. 111

Obsługa wniosków o zwrot kosztów leczenia
poniesionych w innych państwach UE/EFTA

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numer telefonu:

 • tel. 61 655 05 86 - Poznań, ul. Piekary 14/15, I piętro, pok. 102

Obsługa zapytań świadczeniodawców
w sprawie rozliczania pacjentów z UE/EFTA

 • tel. 61 664 39 59 - Poznań, ul. Piekary 14/15, II piętro, pok. 201

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

 • informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15,
  tel. 61 850-61-89, 61 850-61-38
 • przyjmowanie pacjentów: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16,
  ul. Grunwaldzka 158, Sala Obsługi

DELEGATURY I PUNKTY UBEZPIECZONYCH
WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ

 

 

Delegatura w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
tel. 62 501 89 70
EKUZ - tel. 62 501 89 85,
ZPO - tel. 62 501 89 77, 62 501 89 78
e-mail: kalisz@nfz-poznan.pl

Delegatura w Koninie
62-500 Konin, ul. Szpitalna 43
tel. 63 222 35 40
EKUZ - tel. 63 222 35 48, 63 222 35 49
ZPO - tel. 63 222 35 52, 63 222 35 54
e-mail: konin@nfz-poznan.pl

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego
tel. 63 2 22 30 14

Delegatura w Lesznie
64-100 Leszno, PI. Kościuszki 4
tel. 65 322 67 70
EKUZ / ZPO - tel. 65 322 67 75, 65 322 67 79, 65 322 67 80, 65 322 67 82
e-mail: leszno@nfz-poznan.pl

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5
tel. 65 545 51 49

Delegatura w Pile
64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43
tel. 67 351 2880
EKUZ - tel. 67 351 2891, 67 351 28 92
ZPO - tel. 67 351 2891, 67 351 2892
e-mail: pila@nfz-poznan.pl

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158