WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zakmówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 1480 z dnia 23 czerwca 2003Drukuj

Rekrutacja

REKRUTACJE PROWADZONE PRZEZ WOW NFZ

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów art. 107a-107f ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:

2018-12-12
Nabór WKS.110.88.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

2018-12-06
Nabór WKS.110.86.2018 na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych WOW NFZ

2018-12-05
Nabór WKS.110.85.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji

2018-12-04
Nabór WKS.110.84.2018 na stanowisko referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień

2018-11-30
Nabór WKS.110.83.2018 na stanowisko specjalisty w Dziale Administracyjnym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2018-11-23
Nabór WKS.110.82.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-11-19
Nabór WKS.110.81.2018 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2018-11-07
Nabór WKS.110.79.2018 na stanowisko specjalisty ds. BHP

2018-11-07
Nabór WKS.110.80.2018 na stanowisko kierowcy w Dziale Gospodarczym w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

2018-10-26
Nabór WKS.110.78.2018 na stanowisko starszego referenta w Wydziale Kadr i Szkoleń

2018-10-23
Nabór WKS.110.77.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji

2018-10-12
Nabór WKS.110.76.2018 na stanowisko st. referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego

2018-10-05
Nabór WKS.110.75.2018 na stanowisko specjalisty do pracy „na zastępstwo” w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek

2018-10-05
Nabór WKS.110.74.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji

2018-10-05
Nabór WKS.110.73.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji

2018-10-04
Nabór WKS.110.72.2018 na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2018-09-21
Nabór WKS.110.70.2018 na stanowisko referenta do pracy "na zastępstwo" w Dziale Uprawnień

2018-09-13
Nabór WKS.110.69.2018 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych

2018-09-06
Nabór WKS.110.67.2018 na stanowisko specjalisty do pracy „na zastępstwo” w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek

2018-09-06
Nabór WKS.110.66.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji

2018-09-06
Nabór WKS.110.65.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji

2018-09-06
Nabór WKS.110.64.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji

2018-09-03
Nabór WKS.110.63.2018 na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego

2018-09-03
Nabór WKS.110.62.2018 na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego

2018-09-03
Nabór WKS.110.61.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego

2018-09-03
Nabór WKS.110.60.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego

2018-08-29
Nabór WKS.110.59.2018 na stanowisko starszego referenta w Dziale Prawnym

2018-08-16
Nabór WKS.110.58.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

2018-08-16
Nabór WKS.110.57.2018 na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Aptek i Ordynacji Leków

2018-08-06
Nabór WKS.110.56.2018 na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych

2018-08-03
Nabór WKS.110.55.2018 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych

2018-08-02
Nabór WKS.110.54.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki - zakończony

2018-08-02
Nabór WKS.110.53.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki - zakończony

2018-07-31
Nabór WKS.110.52.2018 na stanowisko konserwatora do pracy „na zastępstwo” w Dziale Gospodarczym

2018-07-31
Nabór WKS.110.51.2018 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Programów Lekowych

2018-07-31
Nabór WKS.110.50.2018 na stanowisko starszego referenta w Dziale ds. Zarządzania Procesem Kontroli

2018-07-20
Nabór WKS.110.49.2018 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2018-07-10
Nabór WKS.110.48.2018 na stanowisko referenta w Delegaturze w Kaliszu

2018-07-02
Nabór WKS.110.45.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-07-02
Nabór WKS.110.46.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Eksploatacji w Wydziale Informatyki

2018-07-02
Nabór WKS.110.47.2018 na stanowisko informatyka w Dziale Aplikacji w Wydziale Informatyki

2018-06-08
Nabór nr WKS.110.39.2018 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych

2018-06-08
Nabór nr WKS.110.38.2018 na stanowisko referenta w Sekcji Egzekucji Należności i Rozliczeń Międzyoddziałowych

2017-12-01
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Prawnym w Wydziale Organizacyjnym WOW NFZ

2017-11-22
Nabór na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

2017-11-10
Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Dziale ds. Realizacji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego w Wydziale Kontroli

2017-11-10
Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

2017-11-10
Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158