WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16210 z dnia 04 lutego 2021Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w Golinie, ul. Kolejowa 25

W związku z zaprzestaniem z dniem 31-01-2021 realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Golinie, ul. Kolejowa 25 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń położnictwa i ginekologii, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Wykaz placówek leczniczych :

                LP

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

NR TELEFONU

1

CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA JAWNA

KONIN

WOJSKA POLSKIEGO 33

63 2444395

2

NZOZ KON-VITA

KONIN

PRZEMYSŁOWA 2

63 2472310

3

PRYWATNY GABINET GINEKOLOGICZNY DANUTA PERCZYŃSKA –JANKOWSKA

KONIN

NOSKOWSKIEGO 1 D

604 416245

4

PRZYCHODNIA CHORZEŃ STEINKE SPÓŁKA JAWNA

KONIN

GOŹDZIKOWA 2

63 2458780

5

PRZYCHODNIA LEKARSKA KOMED

KONIN

WOJSKA POLSKIEGO 6

63 2428009

6

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA GINEKOLOGICZNA BMM S.J.

KONIN

SPÓŁDZIELCÓW 46/9P

63 2454685

7

SPÓŁKA JAWNA ESKULAP

KONIN

SZELIGOWSKIEGO 1

63 2420744

8

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED.-ALKO SP. Z O.O.

KONIN

PRZYJAŹNI 3

63 2491390

9

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE

KONIN

WYSZYNSKIEGO 1

63 2404470

10

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE

KONIN

SZPITALNA 45

63 2404563

                

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna : 

( Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

                                                                                                                            

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

                                                                             Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158