WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16981 z dnia 04 kwietnia 2022Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w Białośliwiu przy ul. ks. Kordeckiego 3

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Białośliwiu przy ul. ks. Kordeckiego 3 w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Lp.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1.

GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA OLEARCZYK

89-300 WYRZYSK,
PLAC WOJSKA POLSKIEGO 19

603 094 925

2.

WHITE LINE STOMATOLOGIA SIMONE BLECK

89-320 WYSOKA, PLAC POWSTAŃCÓW WLKP.  5/1

(067) 287 11 00,

512 380 220

3.

GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. DENT. MAGDALENA MILEJSKA

64-830 MARGONIN,
UL. POLNA 2C/3

880 907 929

4.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, MAŁGORZATA WALEWSKA

64-830 MARGONIN,
UL. WĄSKA 3

506 105 544

5.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA EWA WINNICKA

89-333 OSIEK NAD NOTECIĄ, UL. PIEKNA 1

514 591 743

6.

GABINET STOMATOLOGICZNY LIPSKA MAGDALENA

64-820 SZAMOCIN,
UL. GÓRNA 2B

(067) 284 93 33

7.

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK.STOM. ANNA NOWAKOWSKA-RÓŻAŃSKA

64-800 CHODZIEŻ,

UL. ADAMA MICKIEWICZA 9/1

(067) 349 30 70

8.

TWÓJ DENTYSTA DENTIS

64-800 CHODZIEŻ,

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 23

510 562 602

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna 

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158