WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 1605 z dnia 25 sierpnia 2003Drukuj

Gdzie się leczyć - informator

Szanowni Państwo!

Udostępniamy elektroniczną wersję informatora:

"Gdzie się leczyć ?" - informator

Znajdą w nim Państwo informacje o placówkach medycznych (poradniach, oddziałach szpitalnych, pracowniach diagnostycznych, aptekach itp.) udzielających świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na terenie Wielkopolski i pozostałych województw. W informatorze, poza adresami i numerami telefonów do rejestracji placówek, znajdują sie także informacje o godzinach przyjmowania pacjentów. 

 

Poniżej natomiast, znajduje się informator o placówkach świadczących usługi w ramach umowy z Wielkopolskim OW NFZ - w podstawowej wersji. Jest to starsza wersja informatora, która zawiera aktualne, ale podstawowe dane: nazwę i adres placówki oraz numer jej telefonu.

"Gdzie się leczyć ?" - informator

 

 


INFORMACJE DLA PACJENTA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku możliwości udzielenia przez placówkę medyczną świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia się Pacjenta, świadczeniodawca (placówka medyczna) rejestruje Pacjenta na liście osób oczekujących wyznaczając dzień i godzinę udzielenia świadczenia.

Dokonanie stosownych wpisów na liście osób oczekujących równoznaczne jest ze zobowiązaniem się świadczeniodawcy do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu wynikającego z listy osób oczekujących, świadczeniodawca informuje Pacjenta o zmianie daty przyjęcia.

Podkreślić jednak należy, że w sytuacji gdy Pacjent nie może stawić się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował on w ogóle z wizyty, ma on obowiązek wcześniejszego powiadomienia świadczeniodawcy o tym fakcie.

Ponadto, w celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej, Pacjent może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 


Komentarze:

REZONANS MAGNETYCZNY WYKONYWANY W TRYBIE AMBULATORYJNYM

Wykaz placówek, realizujących umowy od 1 listopada 2018 r.

 

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE:

Poniżej zamieszczamy zestawienie świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Poszukując punktu, w którym będą Państwo mogli zrealizować potwierdzone przez WOW NFZ zlecenie, należy wybrać (za pomocą filtra) właściwą usługę - nazwę poszukiwanego przedmiotu lub środka, a następnie znaleźć świadczeniodawcę najbliższego Waszemu miejscu zamieszkania.

Zestawienie Świadczeniodawców stan na 20 sierpnia 2018r.

 

PAKIET ONKOLOGICZNY:

W treści odnośnika znajdują się (stan na 18 sierpnia 2016 roku) wykazy placówek realizujących świadczenia w ramach pakietu onkologicznego oraz badania endoskopowe przewodu pokarmowego w 2016 roku:  WYKAZ PLACÓWEK

 

PROFILAKTYKA:

Pod linkami, znajdującymi się niżej, umieściliśmy listę świadczeniodawców, realizujących w latach 2012 - 2016 programy profilaktyczne, finansowane przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Program profilaktyki raka szyjki macicy:

» etapu podstawowego - pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego,

» etapu diagnostycznego,

» etapu pogłębionej diagnostyki

Program profilaktyki raka piersi:

» etapu podstawowego,

» etapu pogłębionej diagnostyki

Program badań prenatalnych:

» wykaz placówek

Program profilaktyki chorób krążenia:

» wykaz placówek

Program chorób odtytoniowych, w tym programu POCHP - przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

» wykaz placówek

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158