WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13898 z dnia 16 kwietnia 2018Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w placówce przy ul. Norwida 31 w Złotowie

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Złotowie, ul. Norwida 31 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1.

SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

W ZŁOTOWIE
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

77-400 ZŁOTÓW
UL. SZPITALNA 28       

067 263-22-33 w.430

2.

"ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

64-920 PIŁA
AL.WOJSKA POLSKIEGO 43

 

067 212-53-90,

067 212-55-03,         

067 212-87-43

3.

CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ ORTHOS TERESA ŁAKOWICZ
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

64-920 PIŁA                                UL.WOJSKA POLSKIEGO 49B

067 215-19-96

4.

PULS-MED SPOŁKA Z O.O.
PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA

64-920 PIŁA                  

UL. ŻEROMSKIEGO 7

067 213-83-38
067 28-10-890

 

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna
(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.)

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158