WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 15692 z dnia 08 kwietnia 2020Drukuj

Komunikat dotyczący zapewnienia doraźnych świadczeń stomatologicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID–19

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż z dniem 6 kwietnia 2020 r. w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Biuletyn Informacji Publicznej), zostały wskazane dwa podmioty udzielające świadczeń w zakresie doraźnych świadczeń stomatologicznych.

 

  • W przypadku doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną  wirusem SARS-CoV-2 został wskazany podmiot realizujący świadczenia udzielane w dentobusie – ART DENTAL ALEKSANDRA MAZUROWSKA.

Dentobus będący miejscem udzielania ww. świadczeń, stacjonuje na terenie WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU przy ul. Szwajcarskiej 3. w Poznaniu. Udzielanie doraźnych świadczeń stomatologicznych zaplanowano w dni tygodnia: wtorek, czwartek, sobotę, w godzinach 10:00 - 18:00 (telefon kontaktowy: 796 536 742; 515 196 054).

 

  • W przypadku doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 został wskazany podmiot realizujący świadczenia stomatologiczne - UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ SP. Z O.O.

Udzielanie doraźnych świadczeń stomatologicznych w UNIWERSYTECKIM CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ SP. Z O.O. przy
ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu, zaplanowano w dni tygodnia:  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, w godzinach 8:00 - 18:00 (telefon kontaktowy: 787 780 177). Dodatkowo - w godzinach 8:00-18:00 w dni robocze za pośrednictwem platformy CSIOZ uzyskać można pomoc lekarską w formie teleporady.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158