WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 17013 z dnia 28 kwietnia 2022Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 9C

W związku z zaprzestaniem z dniem 30.04.2022 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 9C w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Lp.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1.

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O.O.

89-300 WYRZYSK,
UL. 22-GO STYCZNIA 41

(67) 210 98 56

2.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ALFA-PIŁA

64-920 PIŁA,
UL. LOTNICZA 3

(67) 350 89 30

3.

KONTRAKTOWY GABINET GINEKOLOGICZNY - BOŻENA BASIUKAJĆ

64-920 PIŁA,

UL. MEDYCZNA 6

(67) 215 64 51

4.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ OZMED MAŁGORZATA OZGA

64-920 PIŁA,

UL. ŻEROMSKIEGO 7

(67) 351 21 66

5.

"ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64-920 PIŁA,
AL. WOJSKA POLSKIEGO 43/-

(67) 212 53 90,
(67) 212 55 03,
(67) 211 99 82

6.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

64-920 PIŁA,

UL. RYDYGIERA 1

(67) 210 63 38

7.

PRZYCHODNIA LEKARSKA W KACZORACH

64-810 KACZORY,
UL. PILSKA 2

(67) 283 15 17

8.

PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA

89-320 WYSOKA,
PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 21

886 052 436,
886 951 103

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna 
Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158