WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 17288 z dnia 02 września 2022Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających ze świadczeń w zakresie gruźlica i choroby płuc dla dzieci w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 84

W związku z zaprzestaniem z upływem dnia 31.08.2022 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej przez WOW NFZ ze świadczeniodawcą Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy  ul. Szamarzewskiego 84, udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradni w zakresie gruźlica i choroby płuc dla dzieci, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca wykonywania usług

Numer telefonu

SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

60-572 POZNAŃ-JEŻYCE
SZPITALNA 27/33

61 849 14 30

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

60-663  POZNAŃ-JEŻYCE
UL. WRZOSKA 1

61 616 21 41

61 616 21 42

61 616 21 43

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  "ARTMED"

60-547 POZNAŃ-JEŻYCE
GALLA ANONIMA 2 D

61 843 53 23

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO "ALTERIDA"

61-054 POZNAŃ-NOWE MIASTO
HALINY 14

61 610 72 22

MED-LUX SP. Z O.O.

62-081 PRZEŹMIEROWO
RYNKOWA 63

61 816 39 00

MED-LUX SP. Z O.O.

62-031 LUBOŃ
ŻEROMSKIEGO 1

61 813 92 23

 

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)                                                                      

       

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

             Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158