WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 14245 z dnia 10 sierpnia 2018Drukuj

Wielkopolski OW NFZ przypomina – do stomatologa także w sobotę

Przypominamy, że część gabinetów stomatologicznych, która leczy w ramach NFZ (świadczenia ogólnostomatologiczne), przyjmuje pacjentów także w soboty. W Wielkopolsce to 127 gabinetów, w samym Poznaniu prawie połowa tej liczby - 51 placówek. Zachęcamy zatem do korzystania z usług ogólnostomatologicznych nie tylko w dni powszednie.

Wykaz placówek, czynnych także w soboty, z podziałem na powiaty: poznański, kaliski, koniński, leszczyński i pilski)

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ regularnie sprawdza, czy placówki, które zdecydowały się przyjmować pacjentów w soboty (deklaracja ta jest dobrowolna, fundusz przy zawieraniu umowy nie wymaga świadczenia usług poza standardowym przedziałem "poniedziałek -piątek"), wywiązują się z tej deklaracji. W zeszłym miesiącu również przeprowadzono takie kontrole, które nie wykazały nieprawidłowości (w przeciwieństwie do poprzednich, co wskazuje na poprawę w świadczeniu usług zgodnie z zapisami umowy z NFZ), a proces ten będzie w dalszym ciągu kontynuowany.

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158