WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2024 - rozstrzygnięcie postępowań
2023-12-08

w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na raka endometrium w tym leki w programie lekowym - leczenie chorych na raka endometrium, program lekowy - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE) w tym leki w programie lekowym - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE), program lekowy - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi w tym leki w programie lekowym - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2024 – sprostowanie podstawy prawnej
2023-12-01

w zakresie: NADZÓR TELEMETRYCZNY NAD PACJENTAMI Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMI; BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2024 – cena oczekiwana
2023-11-28

w zakresie: nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2024 – ogłoszenie postępowań
2023-11-28

w zakresie: nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi

Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023
2023-08-25

Dotyczy: terminu składania wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań
2023-07-20

w zakresach: położnictwa i ginekologii; pediatrii; neurologii; kardiologii; diabetologii; urologii; okulistyki; reumatologii; leczenia bólu; chirurgii ogólnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; onkologii

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2023-07-19

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa, Chełm
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158