WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności Dla Świadczeniodawcy

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2024 - rozstrzygnięcie postępowań
2024-06-20

w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2024 – ceny oczekiwane
2024-06-10

w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2024 - ogłoszenie postępowania
2024-06-10

w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ASDK - konkurs ofert 2024 – cena oczekiwana
2024-06-10

w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ASDK - konkurs ofert 2024 - ogłoszenie postępowania
2024-06-10

w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK)

Komunikat dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań klinicznych
2024-02-07

Informacje o zakresie, sposobie i terminach przekazywania danych o uczestnikach badań klinicznych
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158