WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zamówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 963 z dnia 01 kwietnia 2003Drukuj

Informacje o Oddziale

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
jest jednym z 16 działających w naszym kraju oddziałów w NFZ.

Obejmuje swoim zasięgiem 5 dawnych województw regionu Wielkopolski: poznańskie, pilskie, konińskie, kaliskie, leszczyńskie.

Powierzchnia województwa wielkopolskiego wynosi 29 900 km2, a zamieszkuje ją 3 348 149 osób.

Powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest ponad 3 miliony osób.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158