WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje o Oddziale

WOW NFZ jest jednym z 16 działających w kraju oddziałów NFZ.

Artykuł nr: 11725 z dnia 30 grudnia 2015Drukuj

Dyrekcja WOW NFZ

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
AGNIESZKA PACHCIARZ

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
HANNA PHILIPS

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
JAROSŁAW SOŁOWIEJ

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158