WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje o Oddziale

WOW NFZ jest jednym z 16 działających w kraju oddziałów NFZ

Artykuł nr: 2798 z dnia 04 kwietnia 2005Drukuj

Rada WOW NFZ

RADA

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, wojewoda powołał członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kompetencje, zadania i tryb powołania rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określa art. 106 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 W skład Rady Wielkopolskiego OW NFZ powołani zostali:

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Mirosława Katarzyna Kaźmierczak

Krzysztof Urbaniak

Przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego

 

Andrzej Soboń

 

 

Tomasz Marcin Kamiński

 

Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

 

Zbyszko Przybylski

 

Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Lucyna Jaworska-Wojtas

Przedstawiciel Organizacji Pacjentów

 

Aleksandra Kieres

 

Przedstawiciel Organizacji Pracodawców

 

Jacek Silski

 

Przedstawiciel wskazany wspólnie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, Komendę Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendę Wojewódzkiej Straży Pożarnej

Maciej Walczak

 Przewodniczącym Rady WOW NFZ jest Pan Andrzej Soboń a Zastępcą Przewodniczącego Rady WOW NFZ Pan Jacek Silski.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158