WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje o Oddziale

WOW NFZ jest jednym z 16 działających w kraju oddziałów NFZ.

Artykuł nr: 2798 z dnia 04 kwietnia 2005Drukuj

Rada WOW NFZ

RADA

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, wojewoda powołał członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kompetencje, zadania i tryb powołania rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określa art. 106 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 W skład Rady Wielkopolskiego OW NFZ powołani zostali:

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Anna Maria Matuszczak

Krzysztof Urbaniak

Przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego

 

Jacek Woźniak

 

 

Piotr Meteniowski

 

Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

 

Jacek Małecki

 

Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Lucyna Jaworska-Wojtas

Przedstawiciel Organizacji Pacjentów

 

Aleksandra Kieres

 

Przedstawiciel Organizacji Pracodawców

 

Jacek Silski

 

Przedstawiciel wskazany wspólnie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, Komendę Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendę Wojewódzkiej Straży Pożarnej

Sławomir Trzyna

 Przewodniczącym Rady WOW NFZ jest Pan Jacek Woźniak a Zastępcą Przewodniczącego Rady WOW NFZ Pan Jacek Silski.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158