WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Świadczeniodawcy.

Artykuł nr: 1495 z dnia 26 czerwca 2003Drukuj

Komunikaty dla Świadczeniodawców

2024-02-26
Komunikat Urzędu Miasta Poznania: Zaproszenie do dokonywania zgłoszeń o gotowości utworzenia centrum 75+

2024-02-07
Komunikat dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań klinicznych

2024-01-29
Informacja o nowym sposobie sprawozdawania i rozliczania świadczeń w ZPO od 1.01.2024 roku

2024-01-10
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH

2023-12-15
Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert PRO

2023-07-28
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący programu pilotażowego "Profilaktyka 40 Plus"

2023-07-26
Komunikat dla świadczeniodawców - kurs dla pielęgniarek i położnych realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych

2023-07-03
e-Skierowania na leczenie uzdrowiskowe od 1 lipca

2023-06-27
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

2023-06-09
Komunikat MZ w sprawie naboru do programu „Recepta na Ruch”

2023-03-15
Trwa rekrutacja na kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19

2023-02-16
Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w POZ z uwzględnieniem opieki koordynowanej

2023-01-17
Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

2023-01-04
Komunikat w sprawie e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych i szpitalnych izb przyjęć

2022-11-10
Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert REH

2022-11-09
Komunikat - Perinatalna Opieka Paliatywna

2022-10-10
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – informacja dot. wykazywania harmonogramu wizyt domowych personelu

2022-10-01
Kwalifikacja do sieci szpitali 2023-2027. Jak i gdzie złożyć protest?

2022-09-14
Komunikat Centrum e-Zdrowia: Nowe terminy szkoleń online

2022-08-30
Rozpoczęcie kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości WOW NFZ

2022-08-24
Ogłoszenie o naborze do realizacji szczepień przeciw grypie sezonowej 2022/2023

2022-08-23
Możliwość uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy potwierdzającego umiejętności rozpoznawania i leczenia migreny przewlekłej

2022-07-29
Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert REH

2022-06-15
VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - przedłużenie terminu

2022-06-03
VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-06-03
Wracają szkolenia stacjonarne Akademii CeZ

2022-05-30
Wsparcie cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych

2022-05-26
VI edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-04-21
Nowe zagadnienia na szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

2022-03-31
Komunikat dla realizatorów RDTL dotyczący korzystania z aplikacji CBWiD

2022-03-29
Negatywny wynik testu na koronawirusa nie może być warunkiem rozpoczęcia leczenia

2022-03-29
Informacja w sprawie zmian realizacji świadczeń u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i procedury wykonania testu

2022-03-29
Informacja dla pacjentów: test na koronawirusa nie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe

2022-03-29
Dodatek 3% procent do każdej faktury do końca marca 2022

2022-03-29
Postępowanie z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi SARS-CoV-2: Stanowisko konsultanta krajowego medycyny rodzinnej

2022-03-25
Więcej środków z NFZ dla placówek medycznych. Już od 1 kwietnia

2022-03-22
Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce. Informacji udziela infolinia NFZ

2022-03-18
Pacjenci z Ukrainy mają prawo do leków refundowanych

2022-03-01
Nowy tryb finansowania części świadczeń covidowych

2022-02-26
Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

2022-02-10
Pilotaż programu E-STETOSKOP II

2022-01-28
Komunikat MZ dotyczący dopuszczenia możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez laboratorium/mobilny punkt pobrań

2022-01-26
Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

2021-12-29
Komunikat dotyczący finansowania testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2

2021-12-14
Zakończenie realizacji projektu: Migracja ubezpieczonych w ramach rozliczeń międzyoddziałowych – zwiększenie stopnia upublicznienia danych

2021-11-05
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

2021-10-29
Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19) finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ

2021-09-22
Komunikat Ministra Zdrowia

2021-09-09
Komunikat dla świadczeniodawców

2021-09-09
Ponad 730 milionów złotych dla szpitali

2021-08-10
Komunikat AOTMiT

2021-07-29
Udostępnienie przez świadczeniodawców danych w zakresie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

2021-07-09
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju POZ o możliwości zawarcia umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP

2021-06-22
Program pilotażowy 40 PLUS - Komunikat dla świadczeniodawców

2021-06-10
Do końca grudnia 2021r. placówki medyczne mogą rozliczyć umowy za 2020 rok. Do 30 czerwca NFZ przyjmuje wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego

2021-04-30
Zmiany w komunikatach LIOCZ dotyczących list oczekujących / harmonogramów przyjęć

2021-03-26
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID)

2021-03-18
Więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ za 2020 rok? Trwają prace w parlamencie

2021-03-10
Komunikat o rozpoczęciu procesu kwalifikacji do poszczególnych poziomów systemu PSZ świadczeń opieki zdrowotnej

2021-02-12
Komunikat DSOZ

2021-02-09
Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19!!!

2021-02-02
WAŻNE! Zmiana ogłoszenia naboru Zespołów Mobilnych do Szczepień Populacyjnych – COVID-19

2021-01-18
Komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021

2021-01-13
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2020-12-31
Zakończenie realizacji projektu: Migracja ubezpieczonych wskaźnikiem słabości lub siły jakości świadczeń zdrowotnych

2020-12-31
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Comirnaty

2020-12-22
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

2020-12-18
AKTUALIZACJA: Szczepienia personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych

2020-12-18
Wytyczne dotyczące szczepień przeciw COVID-19 dla szpitali węzłowych, szpitali niewęzłowych, ZOL-i oraz uzdrowisk

2020-12-14
Znamy szpitale, w których będzie szczepiony personel placówek medycznych

2020-12-10
Zmiany w ogłoszeniu o naborze do Narodowego Programu Szczepień

2020-12-10
NFZ rozpoczyna nabór do narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

2020-12-01
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący usunięcia obowiązku przekazywania informacji o dacie oceny kolejki

2020-11-04
Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

2020-11-03
Naklejki z informacją o możliwości użycia aplikacji mObywatel

2020-11-03
Komunikat dla świadczeniodawców - dopuszczalne formy złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

2020-10-19
Informacja o kwarantannie lub izolacji na Internetowym Koncie Pacjenta

2020-09-10
Komunikat dla świadczeniodawców POZ dot. zlecenia badań na obecność COVID-19 w gabinet.gov.pl

2020-09-05
Komunikat dla świadczeniodawców POZ

2020-08-07
Komunikat AOTMiT

2020-07-09
Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

2020-06-30
Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

2020-06-04
UWAGA ! Wzór druku zlecenia uproszczonego na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie obowiązujący od 1 lipca 2020 roku

2020-03-03
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego

2020-02-14
Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego - Zapraszamy do składania wniosków

2018-09-25
RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

2018-08-07
Komunikat DSOZ - informacja dotycząca obowiązku sprawozdawania elementu nfz: psychiatria

2018-04-18
Minister zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy "Za Życiem" korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych

2018-04-16
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2018-04-09
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-29
Publikacja planu zakupu świadczeń na rok 2018

2018-03-27
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 18455 w sprawie leków generycznych i bionastępczych

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-01
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-01-23
Komunikat dla Świadczeniodawców - raporty statystyczne - informacja dotycząca błędu: 51301009

2018-01-04
Informacja dotycząca wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i bazy rozliczeń indywidualnych

2017-12-19
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-12-13
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu pt. "Stanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa leków"

2017-03-23
Komunikat o nowej wersji systemu NFZ-KO

2016-02-29
Komunikat dla świadczeniodawców - zapewnienie pacjentom bezpłatnych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania świadczeń

2013-08-09
DECYZJE DYREKTORA WOW NFZ DOTYCZĄCE ODWOŁAŃ

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158