WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Świadczeniodawcy.

Artykuł nr: 1495 z dnia 26 czerwca 2003Drukuj

Komunikaty dla Świadczeniodawców

2021-09-24
Zaproszenie do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

2021-09-22
Komunikat Ministra Zdrowia

2021-09-09
Komunikat dla świadczeniodawców

2021-09-09
Ponad 730 milionów złotych dla szpitali

2021-08-23
Komunikat AOTMiT – Pozyskanie danych z działalności leczniczej podmiotów

2021-08-13
Komunikat dot. rozliczeń w Programie 40 PLUS

2021-08-10
Komunikat AOTMiT

2021-07-29
Udostępnienie przez świadczeniodawców danych w zakresie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

2021-07-12
Komunikat dla świadczeniodawców programu "Profilaktyka 40 Plus"

2021-07-09
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju POZ o możliwości zawarcia umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP

2021-06-22
Program pilotażowy 40 PLUS - Komunikat dla świadczeniodawców

2021-06-10
Do końca grudnia 2021r. placówki medyczne mogą rozliczyć umowy za 2020 rok. Do 30 czerwca NFZ przyjmuje wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego

2021-04-30
Zmiany w komunikatach LIOCZ dotyczących list oczekujących / harmonogramów przyjęć

2021-04-23
Uwaga na próby wyłudzenia danych osobowych pacjentów

2021-04-20
V edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2021-04-08
Komunikat AOTMiT

2021-03-26
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID)

2021-03-18
Więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ za 2020 rok? Trwają prace w parlamencie

2021-03-12
Przewodnik po dostępnych rodzajach transportu

2021-03-10
Komunikat o rozpoczęciu procesu kwalifikacji do poszczególnych poziomów systemu PSZ świadczeń opieki zdrowotnej

2021-02-12
Komunikat DSOZ

2021-02-10
Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

2021-02-09
Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19!!!

2021-02-02
WAŻNE! Zmiana ogłoszenia naboru Zespołów Mobilnych do Szczepień Populacyjnych – COVID-19

2021-02-02
AKTUALIZACJA! Nabór Zespołów Mobilnych do Szczepień Populacyjnych – COVID-19

2021-01-22
Rejestracja na szczepienie dla osób 70+. Komunikat dla punktów szczepień i wszystkich placówek POZ

2021-01-18
Komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021

2021-01-14
Szczepienia populacyjne: Komunikat Centrum e-Zdrowia dla punktów szczepień

2021-01-13
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2020-12-31
Zakończenie realizacji projektu: Migracja ubezpieczonych wskaźnikiem słabości lub siły jakości świadczeń zdrowotnych

2020-12-31
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Comirnaty

2020-12-22
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

2020-12-18
Dłuższy termin na zgłoszenie personelu do szczepienia przeciw COVID-19

2020-12-18
AKTUALIZACJA: Szczepienia personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych

2020-12-18
Wytyczne dotyczące szczepień przeciw COVID-19 dla szpitali węzłowych, szpitali niewęzłowych, ZOL-i oraz uzdrowisk

2020-12-17
Nabór uzupełniający do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

2020-12-17
Zakończyła się formalna ocena zgłoszeń w naborze do Narodowego Programu Szczepień

2020-12-14
Znamy szpitale, w których będzie szczepiony personel placówek medycznych

2020-12-10
Zmiany w ogłoszeniu o naborze do Narodowego Programu Szczepień

2020-12-10
NFZ rozpoczyna nabór do narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

2020-12-01
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący usunięcia obowiązku przekazywania informacji o dacie oceny kolejki

2020-11-05
Monitoring wolnych łóżek w szpitalach. Żołnierze WOT zapewnią wsparcie.

2020-11-04
Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

2020-11-03
Naklejki z informacją o możliwości użycia aplikacji mObywatel

2020-11-03
Komunikat dla świadczeniodawców - dopuszczalne formy złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

2020-10-28
NFZ wysłał już aneksy do umów POZ na I półrocze 2021 roku

2020-10-19
Informacja o kwarantannie lub izolacji na Internetowym Koncie Pacjenta

2020-09-10
Komunikat dla świadczeniodawców POZ dot. zlecenia badań na obecność COVID-19 w gabinet.gov.pl

2020-09-05
Komunikat dla świadczeniodawców POZ

2020-09-03
Obowiązek sprawozdawczy - komunikat dla świadczeniodawców

2020-08-07
Komunikat AOTMiT

2020-07-13
Poród rodzinny w czasie epidemii COVID-19

2020-07-09
Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

2020-06-30
Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

2020-06-04
UWAGA ! Wzór druku zlecenia uproszczonego na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie obowiązujący od 1 lipca 2020 roku

2020-05-04
Komunikat dotyczący realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej

2020-04-21
Komunikat dla świadczeniodawców - deklaracje wyboru w POZ

2020-04-15
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 r.

2020-04-06
Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych w zw. z COVID-19

2020-04-02
Komunikat dotyczący zawieszenia prowadzonych w WOW NFZ postępowań konkursowych w związku z ogłoszonym stanem epidemii

2020-04-02
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne: programy lekowe i chemioterapia w związku z COVID-19

2020-04-01
Komunikat w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

2020-03-25
Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

2020-03-24
Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

2020-03-17
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodz.: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach op. długoterminowej w zw. z COVID-19

2020-03-17
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z COVID-19

2020-03-16
Komunikat dla pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i świadczeniodawców uzdrowiskowych

2020-03-15
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

2020-03-15
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w wybranych zakresach w zw. z COVID-19

2020-03-15
Komunikat dot. realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i lecz. uzależnień w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19

2020-03-15
Komunikat do świadczeniodawców poz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2020-03-14
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

2020-03-08
Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

2020-03-03
Komunikat dla aptek i placówek medycznych – odbiór plakatów nt. KORONAWIRUSA

2020-03-03
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego

2020-03-02
Leczenie koronawirusa: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali

2020-02-28
Informacja GIS dla szpitali - w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

2020-02-21
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2020-02-14
Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego - Zapraszamy do składania wniosków

2020-02-14
Komunikat dla świadczeniodawców oraz pacjentów dotyczący skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

2020-02-12
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

2020-01-30
Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

2020-01-30
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

2019-12-23
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

2019-04-09
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-04-01
Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zleceń

2019-03-28
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-01-17
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców w sprawie przywileju korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

2018-09-25
RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

2018-08-07
Komunikat DSOZ - informacja dotycząca obowiązku sprawozdawania elementu nfz: psychiatria

2018-04-18
Minister zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy "Za Życiem" korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych

2018-04-16
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2018-04-09
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-29
Publikacja planu zakupu świadczeń na rok 2018

2018-03-27
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 18455 w sprawie leków generycznych i bionastępczych

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-01
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-01-23
Komunikat dla Świadczeniodawców - raporty statystyczne - informacja dotycząca błędu: 51301009

2018-01-04
Informacja dotycząca wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i bazy rozliczeń indywidualnych

2017-12-19
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-12-13
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu pt. "Stanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa leków"

2017-11-15
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję pod hasłem: "Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie"

2017-10-31
Komunikat dla świadczeniodawców - Instrukcja sprawozdawcza z realizacji świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego

2017-10-24
Szkolenie dotyczące postępowań konkursowych - fizjoterapia domowa i ambulatoryjna

2017-08-24
Komunikat dotyczący szczególnych uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej uprzywilejowanych grup pacjentów.

2017-08-22
Komunikat dla Świadczeniodawców

2017-08-22
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-08-10
Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego ogłoszonych postępowań konkursowych

2017-08-07
Komunikat w sprawie Programu WHO eliminacji odry i różyczki

2017-07-24
Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.07.2017 r. w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej

2017-07-18
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodz. rehabilitacja lecznicza w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa

2017-06-26
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie preselekcji do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

2017-06-14
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-06-01
Komunikat dla świadczeniodawców wyłonionych w konkursie ofert w sprawie kont bankowych

2017-05-15
Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

2017-05-05
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-04-11
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-30
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-23
Komunikat o nowej wersji systemu NFZ-KO

2017-03-06
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-03
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla Świadczeniodawców - leczenie szpitalne w obszarze leczenia dzieci

2017-02-16
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-02-07
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-01-13
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2016-12-30
Realizacja zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny”

2016-12-23
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2016-12-06
Komunikat Dla świadczeniodawców w sprawie dokonania zmian w umowach w trybie określonym w §20 i §21 ogólnych warunków umów

2016-11-29
Komunikat dla świadczeniodawców, dotyczący skierowań do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

2016-11-23
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania.

2016-02-29
Komunikat dla świadczeniodawców - zapewnienie pacjentom bezpłatnych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania świadczeń

2013-08-09
DECYZJE DYREKTORA WOW NFZ DOTYCZĄCE ODWOŁAŃ

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

0000-00-00
Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158