WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Świadczeniodawcy.

Artykuł nr: 1495 z dnia 26 czerwca 2003Drukuj

Komunikaty dla Świadczeniodawców

2019-09-17
Komunikat dla Świadczeniodawców składających oferty w sprawie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2019-09-13
Komunikat dla Świadczeniodawców rozliczających świadczenia z zakresu chemioterapii i programów lekowych z uwzględnieniem współczynników korygujących

2019-09-02
Zostań „Liderem e-zdrowia 2019” - jeszcze tylko 2 tygodnie na zgłoszenia!

2019-09-02
Zaproszenie do udziału w XV Sesji Szkoleniowo-Naukowej "Październik miesiąc profilaktyki raka piersi - Poznań 2019

2019-08-30
Problemy techniczne w dostępie do aplikacji AP-KOLCE

2019-08-30
Komunikat w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej

2019-08-20
Komunikat dotyczący sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2019-08-02
Uwaga konkurs! Zostań liderem e-zdrowia

Harmonogram spotkań WOW NFZ z Dyrektorami podmiotów leczniczych oraz przedstawicielami związków zawodowych w sprawie zmian wynagrodzeń

2019-07-08
Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna

2019-07-05
Komunikat dotyczący art.37k ustawy z dnia 6 września 2011 r. Prawo farmaceutyczne

2019-07-03
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-06-27
Komunikat w sprawie wdrożenia e-recepty w podmiotach leczniczych

2019-06-25
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-06-04
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-05-31
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

2019-05-31
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-04-15
Wyjaśnienia dotyczące zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

2019-04-09
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-04-01
Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zleceń

2019-03-28
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-03-15
Komunikat AOTMiT

2019-01-17
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców w sprawie przywileju korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

2018-10-15
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - uwagi do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

2018-09-25
RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

2018-08-07
Komunikat DSOZ - informacja dotycząca obowiązku sprawozdawania elementu nfz: psychiatria

2018-08-03
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-08-01
Komunikat do świadczeniodawców dotyczący obowiązywania od 1 października 2018 roku nowych wzorów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej

2018-04-18
Minister zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy "Za Życiem" korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych

2018-04-16
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2018-04-09
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-29
Publikacja planu zakupu świadczeń na rok 2018

2018-03-27
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 18455 w sprawie leków generycznych i bionastępczych

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-01
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-01-23
Komunikat dla Świadczeniodawców - raporty statystyczne - informacja dotycząca błędu: 51301009

2018-01-04
Informacja dotycząca wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i bazy rozliczeń indywidualnych

2017-12-19
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-12-13
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu pt. "Stanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa leków"

2017-11-15
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję pod hasłem: "Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie"

2017-10-31
Komunikat dla świadczeniodawców - Instrukcja sprawozdawcza z realizacji świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego

2017-10-24
Szkolenie dotyczące postępowań konkursowych - fizjoterapia domowa i ambulatoryjna

2017-08-24
Komunikat dotyczący szczególnych uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej uprzywilejowanych grup pacjentów.

2017-08-22
Komunikat dla Świadczeniodawców

2017-08-22
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-08-10
Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego ogłoszonych postępowań konkursowych

2017-08-07
Komunikat w sprawie Programu WHO eliminacji odry i różyczki

2017-07-24
Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.07.2017 r. w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej

2017-07-18
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodz. rehabilitacja lecznicza w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa

2017-06-26
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie preselekcji do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

2017-06-14
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-06-01
Komunikat dla świadczeniodawców wyłonionych w konkursie ofert w sprawie kont bankowych

2017-05-15
Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

2017-05-05
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-04-11
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-30
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-23
Komunikat o nowej wersji systemu NFZ-KO

2017-03-06
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-03
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla Świadczeniodawców - leczenie szpitalne w obszarze leczenia dzieci

2017-02-16
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-02-07
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-01-13
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-01-04
Komunikat dotyczący zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom uprawnionym z UE/EFTA

2016-12-30
Realizacja zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny”

2016-12-23
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2016-12-06
Komunikat Dla świadczeniodawców w sprawie dokonania zmian w umowach w trybie określonym w §20 i §21 ogólnych warunków umów

2016-11-29
Komunikat dla świadczeniodawców, dotyczący skierowań do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

2016-11-23
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania.

2016-10-11
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2016-09-20
Informacja dla świadczeniodawców, dotycząca udzielania świadczeń kobietom pomiędzy 21 tygodniem ciąży z letalną wadą płodu a 6 tygodniem połogu.

2016-09-12
Informacja dotycząca rozliczania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy w stanie nagłym w trybie art. 19 ustawy o świadczeniach

2016-08-24
Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący leków 75+

2016-08-24
Komunikat ministra zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+

2016-08-16
Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej.

2016-08-01
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń.

2016-05-06
Komunikat dla Świadczeniodawców, dotyczący umów i aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2016-05-02
Komunikat dla Świadczeniodawców w związku z nieprawidłowościami podczas wystawiania dokumentów rozliczeniowych.

2016-04-28
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej - rola i zadania koordynatora

2016-03-30
Dla Świadczeniodawców - zaproszenie Prezesa AOTMiT - wycena świadczeń

2016-03-11
Dla Świadczeniodawców - zaproszenie Prezesa AOTMiT - wycena świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne

2016-03-09
Dla Świadczeniodawców - przypomnienie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących.

2016-03-08
Komunikat dla Świadczeniodawców - w sprawie interpretacji określenia "łóżka izolacyjne z zapewnieniem reżimu sanitarnego"

2016-02-29
Komunikat dla świadczeniodawców - zapewnienie pacjentom bezpłatnych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania świadczeń

2016-01-28
Komunikat w sprawie zastapienia w Programie Szczepień Ochronnych szczepionki OPV poliwalentnej(1,2,3, typ wirusa)

2016-01-15
Świadczeniodawcy POZ - oświadczenia - zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ,położne POZ, pielęgniarki/higienistki szk.

2016-01-15
Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

2016-01-14
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego

2016-01-14
Komunikat dla Świadczeniodawców

2015-12-31
Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane.

2015-12-31
Komunikat dla świadczeniodawców - ostrzeżenie w związku z kradzieżami sprzętu endoskopowego!

2015-12-22
Komunikat dla świadczeniodawców POZ, dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp)

2015-12-14
Komunikat dla świadczeniodawców - ważna informacja Departamentu Gospodarki lekami Centrali NFZ

2015-12-02
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W UMOWACH W TRYBIE OKREŚLONYM W §20 I §21 OWU

2015-11-24
Komunikat dla świadczeniodawców oraz osób posiadających umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane

2015-11-20
Stanowisko MZ - Zakres refundowanych wskazań dla leków zawierajacych hydroxycarbamidum...

2015-11-10
Komunikat w sprawie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

2015-09-30
Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych

2015-09-16
Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych

2015-08-31
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - taryfikacja - zaproszenie Prezesa AOTMiT

2015-08-25
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza świadczeniodawców do...

2015-08-20
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach dla dzieci.

2015-07-31
Zaproszenie na szkolenia z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej

2015-07-30
WAŻNE- Komunikat dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

2015-07-22
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

2015-07-21
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązku udzielania świadczeń w stanach zagrożenia zdrowia i życia

2015-07-15
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

2015-07-15
Komunikat w sprawie postępowania z danymi identyfikującymi świadczeniodawców, którzy wystawiają skierowania dla pacjentów

2015-07-13
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

2015-06-11
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza świadczeniodawców do uczestnictwa w ogłoszonym postepowaniu

2015-05-14
Uwaga! Prace konserwacyjne na serwerze CWU

2015-05-07
Zaproszenie na szkolenie dla Świadczeniodawców z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej

2013-08-09
DECYZJE DYREKTORA WOW NFZ DOTYCZĄCE ODWOŁAŃ

LISTY OCZEKUJĄCYCH

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE ORAZ OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

WZORY DEKLARACJI, SKIEROWAŃ I ZLECEŃ

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

KOMUNIKATY OGÓLNE

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ NFZ

Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTCZNA

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

REHABILITACJA LECZNICZA

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

LECZENIE SZPITALNE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158