WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Świadczeniodawcy.

Artykuł nr: 1495 z dnia 26 czerwca 2003Drukuj

Komunikaty dla Świadczeniodawców

2020-12-01
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący usunięcia obowiązku przekazywania informacji o dacie oceny kolejki

2020-11-06
Przewodnik po dostępnych rodzajach transportu

2020-11-05
Monitoring wolnych łóżek w szpitalach. Żołnierze WOT zapewnią wsparcie.

2020-11-04
Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

2020-11-03
Naklejki z informacją o możliwości użycia aplikacji mObywatel

2020-11-03
Komunikat dla świadczeniodawców - dopuszczalne formy złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

2020-10-28
NFZ wysłał już aneksy do umów POZ na I półrocze 2021 roku

2020-10-19
Informacja o kwarantannie lub izolacji na Internetowym Koncie Pacjenta

2020-10-15
Koronawirus - nowe materiały informacyjne - do wydruku

2020-10-02
Komunikat - przedłużenie okresu rozliczeniowego

2020-09-18
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący słownika świadczeń dla sprawozdawczości z zakresu list oczekujących/harmonogramów przyjęć

2020-09-10
Komunikat dla świadczeniodawców POZ dot. zlecenia badań na obecność COVID-19 w gabinet.gov.pl

2020-09-05
Komunikat dla świadczeniodawców POZ

2020-09-03
Obowiązek sprawozdawczy - komunikat dla świadczeniodawców

2020-09-02
Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla POZ-ów i AOS-ów

2020-08-14
Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej - warunki

2020-08-07
Komunikat AOTMiT

2020-07-30
Szkolenia z EDM - rozszerzenie grupy docelowej Projektu o AOS-y

2020-07-13
Poród rodzinny w czasie epidemii COVID-19

2020-07-09
Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

2020-06-30
Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

2020-06-04
UWAGA ! Wzór druku zlecenia uproszczonego na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie obowiązujący od 1 lipca 2020 roku

2020-05-04
Komunikat dotyczący realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej

2020-04-21
Komunikat dla świadczeniodawców - deklaracje wyboru w POZ

2020-04-15
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 r.

2020-04-06
Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych w zw. z COVID-19

2020-04-02
Komunikat dotyczący zawieszenia prowadzonych w WOW NFZ postępowań konkursowych w związku z ogłoszonym stanem epidemii

2020-04-02
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne: programy lekowe i chemioterapia w związku z COVID-19

2020-04-01
Komunikat w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

2020-03-25
Komunikat dotyczący świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w związku z COVID-19

2020-03-25
Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

2020-03-24
Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2020-03-24
Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

2020-03-21
Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych

2020-03-21
Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

2020-03-17
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodz.: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach op. długoterminowej w zw. z COVID-19

2020-03-17
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z COVID-19

2020-03-16
Komunikat dla pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i świadczeniodawców uzdrowiskowych

2020-03-15
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

2020-03-15
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w wybranych zakresach w zw. z COVID-19

2020-03-15
Komunikat dot. realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i lecz. uzależnień w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19

2020-03-15
Komunikat do świadczeniodawców poz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2020-03-14
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

2020-03-13
Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów realizujących umowy: Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne — chemioterpia

2020-03-08
Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

2020-03-08
Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego

2020-03-03
Komunikat dla aptek i placówek medycznych – odbiór plakatów nt. KORONAWIRUSA

2020-03-03
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego

2020-03-02
Komunikat dla świadczeniodawców - koronawirus

2020-03-02
Leczenie koronawirusa: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali

2020-02-28
Komunikat dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie KORONAWIRUSA

2020-02-28
Informacja GIS dla szpitali - w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

2020-02-27
ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w szpitalach

2020-02-21
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2020-02-14
Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego - Zapraszamy do składania wniosków

2020-02-14
Komunikat dla świadczeniodawców oraz pacjentów dotyczący skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

2020-02-12
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

2020-02-06
Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

2020-02-05
Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020

2020-01-30
Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

2020-01-30
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

2020-01-23
Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020 – TRANSPORT SANITARNY

2020-01-23
Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2020

2020-01-15
Informacja Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca obowiązków statystycznych

2020-01-03
Uwaga! Nowy wzór druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku (Dz.U. 2019 poz. 1555)

2020-01-03
Ministerstwo Zdrowia: Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym (od 1.01.2020 do 31.12.2020)

2020-01-03
Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 01.01.2020 do 31.12.2020 - szczegółowo

2019-12-31
E-recepta dla kadry medycznej – 3 stycznia Dzień Otwarty w OW NFZ

2019-12-23
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

2019-12-19
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, dla których świadczeniodawcy są zobowiązani prowadzić harmonogramy od 1.1.2020 r.

2019-12-19
Przypomnienie o obowiązku założenia i prowadzenia harmonogramów przyjęć

2019-12-19
Zasady dotyczące prowadzenia harmonogramów przyjęć na fizjoterapię ambulatoryjną i domową do czasu wdrożenia rozwiązań docelowych

2019-12-13
Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych/oprogramowania - zapraszamy do składania wniosków

2019-12-12
E-recepta dla kadry medycznej – w sobotę Dzień Otwarty w OW NFZ

2019-12-06
Komunikat dla świadczeniodawców - zaopatrzenie w wyroby medyczne – zmiany od 1 stycznia 2020r.

2019-12-04
Komunikat dla świadczeniodawców POZ o możliwości zawarcia umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

2019-11-22
Komunikat w sprawie zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne

Informacja o wprowadzeniu możliwości ustalania tożsamości pacjenta usługą mTożsamość

2019-11-14
ZASADY ROZLICZENIA KWOT ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYMI PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

2019-11-05
Komunikat w sprawie umożliwienia rozliczania grupą JGP H32

2019-10-21
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania do NFZ informacji o wystawionych receptach

2019-10-18
Przerwa serwisowa

2019-10-18
Komunikat dla świadczeniodawców

2019-09-17
Komunikat dla Świadczeniodawców składających oferty w sprawie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2019-09-13
Komunikat dla Świadczeniodawców rozliczających świadczenia z zakresu chemioterapii i programów lekowych z uwzględnieniem współczynników korygujących

2019-09-02
Zostań „Liderem e-zdrowia 2019” - jeszcze tylko 2 tygodnie na zgłoszenia!

2019-08-30
Problemy techniczne w dostępie do aplikacji AP-KOLCE

2019-08-30
Komunikat w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej

2019-08-20
Komunikat dotyczący sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2019-08-02
Uwaga konkurs! Zostań liderem e-zdrowia

Harmonogram spotkań WOW NFZ z Dyrektorami podmiotów leczniczych oraz przedstawicielami związków zawodowych w sprawie zmian wynagrodzeń

2019-06-27
Komunikat w sprawie wdrożenia e-recepty w podmiotach leczniczych

2019-06-25
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-06-04
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-05-31
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

2019-05-31
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-04-15
Wyjaśnienia dotyczące zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

2019-04-09
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-04-01
Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zleceń

2019-03-28
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-01-17
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców w sprawie przywileju korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

2018-09-25
RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

2018-08-07
Komunikat DSOZ - informacja dotycząca obowiązku sprawozdawania elementu nfz: psychiatria

2018-08-01
Komunikat do świadczeniodawców dotyczący obowiązywania od 1 października 2018 roku nowych wzorów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej

2018-04-18
Minister zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy "Za Życiem" korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych

2018-04-16
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2018-04-09
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-29
Publikacja planu zakupu świadczeń na rok 2018

2018-03-27
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 18455 w sprawie leków generycznych i bionastępczych

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-12
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-03-01
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018-01-23
Komunikat dla Świadczeniodawców - raporty statystyczne - informacja dotycząca błędu: 51301009

2018-01-04
Informacja dotycząca wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i bazy rozliczeń indywidualnych

2017-12-19
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-12-13
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu pt. "Stanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa leków"

2017-11-15
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję pod hasłem: "Dokumentacja placówki medycznej. Kontrola, udostępnianie, prowadzenie"

2017-10-31
Komunikat dla świadczeniodawców - Instrukcja sprawozdawcza z realizacji świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego

2017-10-24
Szkolenie dotyczące postępowań konkursowych - fizjoterapia domowa i ambulatoryjna

2017-08-24
Komunikat dotyczący szczególnych uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej uprzywilejowanych grup pacjentów.

2017-08-22
Komunikat dla Świadczeniodawców

2017-08-22
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-08-10
Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego ogłoszonych postępowań konkursowych

2017-08-07
Komunikat w sprawie Programu WHO eliminacji odry i różyczki

2017-07-24
Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.07.2017 r. w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej

2017-07-18
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodz. rehabilitacja lecznicza w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa

2017-06-26
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie preselekcji do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

2017-06-14
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-06-01
Komunikat dla świadczeniodawców wyłonionych w konkursie ofert w sprawie kont bankowych

2017-05-15
Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

2017-05-05
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-04-11
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-30
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-23
Komunikat o nowej wersji systemu NFZ-KO

2017-03-06
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-03-03
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla Świadczeniodawców - leczenie szpitalne w obszarze leczenia dzieci

2017-02-16
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-02-07
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-01-13
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-01-04
Komunikat dotyczący zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom uprawnionym z UE/EFTA

2016-12-30
Realizacja zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny”

2016-12-23
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2016-12-06
Komunikat Dla świadczeniodawców w sprawie dokonania zmian w umowach w trybie określonym w §20 i §21 ogólnych warunków umów

2016-11-29
Komunikat dla świadczeniodawców, dotyczący skierowań do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

2016-11-23
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania.

2016-10-11
Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2016-09-20
Informacja dla świadczeniodawców, dotycząca udzielania świadczeń kobietom pomiędzy 21 tygodniem ciąży z letalną wadą płodu a 6 tygodniem połogu.

2016-09-12
Informacja dotycząca rozliczania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy w stanie nagłym w trybie art. 19 ustawy o świadczeniach

2016-08-24
Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący leków 75+

2016-08-24
Komunikat ministra zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+

2016-08-16
Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej.

2016-08-01
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń.

2016-05-06
Komunikat dla Świadczeniodawców, dotyczący umów i aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2016-05-02
Komunikat dla Świadczeniodawców w związku z nieprawidłowościami podczas wystawiania dokumentów rozliczeniowych.

2016-04-28
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej - rola i zadania koordynatora

2016-03-30
Dla Świadczeniodawców - zaproszenie Prezesa AOTMiT - wycena świadczeń

2016-03-11
Dla Świadczeniodawców - zaproszenie Prezesa AOTMiT - wycena świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne

2016-03-09
Dla Świadczeniodawców - przypomnienie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących.

2016-03-08
Komunikat dla Świadczeniodawców - w sprawie interpretacji określenia "łóżka izolacyjne z zapewnieniem reżimu sanitarnego"

2016-02-29
Komunikat dla świadczeniodawców - zapewnienie pacjentom bezpłatnych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania świadczeń

2016-01-28
Komunikat w sprawie zastapienia w Programie Szczepień Ochronnych szczepionki OPV poliwalentnej(1,2,3, typ wirusa)

2016-01-15
Świadczeniodawcy POZ - oświadczenia - zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ,położne POZ, pielęgniarki/higienistki szk.

2016-01-15
Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

2016-01-14
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego

2016-01-14
Komunikat dla Świadczeniodawców

2015-12-31
Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane.

2015-12-31
Komunikat dla świadczeniodawców - ostrzeżenie w związku z kradzieżami sprzętu endoskopowego!

2015-12-22
Komunikat dla świadczeniodawców POZ, dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp)

2015-12-14
Komunikat dla świadczeniodawców - ważna informacja Departamentu Gospodarki lekami Centrali NFZ

2015-07-22
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

2015-07-15
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

2013-08-09
DECYZJE DYREKTORA WOW NFZ DOTYCZĄCE ODWOŁAŃ

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE ORAZ OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

WZORY DEKLARACJI, SKIEROWAŃ I ZLECEŃ

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

KOMUNIKATY OGÓLNE

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ NFZ

Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTCZNA

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

REHABILITACJA LECZNICZA

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

LECZENIE SZPITALNE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

0000-00-00
Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158