WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16974 z dnia 31 marca 2022Drukuj

Komunikat dla realizatorów RDTL dotyczący korzystania z aplikacji CBWiD

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Świadczeniodawcy udzielający  świadczeń w zakresie RDTL będą zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) – aplikacji portalowej, z wykorzystaniem  której będą procedowane dokumenty dotyczące RDTL:

  1. Wniosek świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL,
  2. Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL,
  3. Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL.

 

W Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedowania dokumentów w aplikacji CBWiD.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158