WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 18244 z dnia 07 listopada 2023Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia ogólnostomatologiczne w placówce przy ul. Kopernika 8a w Osiecznej

W związku z zaprzestaniem z dniem 3 listopada 2023 roku realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Osiecznej ul. Kopernika 8a w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

L.p.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Numer telefonu

1.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KOCH-DENT

PORADNIA PAWŁOWICE

64-122 PAWŁOWICE

UL. SZKOLNA 1

65 536 82 16     502 322 014

2.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KOCH-DENT

PORADNIA KĄKOLEWO

64-113 KĄKOLEWO

UL. KRZYWIŃSKA 7

604 420 876

3.

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ARTUR POŁOMKA

64-120 KRZEMIENIEWO

UL. DWORCOWA 29

601 588 299

4.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA EWA WIŚNIEWSKA-LECUONA
GABINET STOMATOLOGICZNY

64-115 ŚWIĘCIECHOWA
UL. STRZELECKA 6

605 213 683

5.

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU

64-030 ŚMIGIEL

UL.  KOŚCIUSZKI 25

65 518 02 81

6.

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU

64-030 ŚMIGIEL
UL. SKARŻYŃSKIEGO 5A

739 009 191

7.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ANNA KLAWINSKA

64-140 WŁOSZAKOWICE

PLAC 21 PAŹDZIERNIKA 7

 

664 959 472

8.

GABINET STOMATOLOGICZNY ALINA KACZMARZYK

64-100 LESZNO
UL. FABRYCZNA 15

600 356 981

9.

GABINET STOMATOLOGICZNY JOLANTA FIEBICH

64-100 LESZNO
UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 30/1

607 845 879

10.

GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA SZABLEWSKA-ŚLIWA

64-100 LESZNO
UL. KMICICA 7

65 527 12 73

11.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET STOMATOLOGICZNY ZOFIA OLERADZKA

64-100 LESZNO
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4

605 766 544

12.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ANNA HRAPEK-SZEFLIŃSKA

64-100 LESZNO
UL. REJTANA 73A

607 284 926

13.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ANNA ZIENTEK

64-100 LESZNO
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 21

65 529 59 82

14.

GABINET STOMATOLOGICZNY SP.C. E.W.JEZIERSCY

64-100 LESZNO
UL. ŻEROMSKIEGO 22

65 529 20 16

15.

JM STOMATOLOGIA

64-100 LESZNO
UL. REJTANA 39

661 118 626

16.

LESZCZYŃSKA LECZNICA STOMATOLOGICZNA "DENT" SP.C. DANUTA, GRZEGORZ CZWOJDA

64-100 LESZNO
UL. GRODZKA 7

65 529 97 94

17.

LESZCZYŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNE "JAL-DENT"

64-100 LESZNO
UL. STAROZAMKOWA 26

65 544 25 23

18.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE "VENTRICULUS" SPÓŁKA Z O.O.

64-100 LESZNO
UL. SŁOWIAŃSKA 41

65 520 65 80

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie.  Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy.  W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561)

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158