WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Leki i recepty

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego, recepty numerowane.

Artykuł nr: 18121 z dnia 25 września 2023Drukuj

Komunikat NFZ w sprawie danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki do oddziałów wojewódzkich komunikatem elektronicznym LEK

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w wyniku wprowadzenia zmian w systemie informatycznym NFZ jest możliwość sprawozdania danych z recept dotyczących leków, które zostały wydane pacjentowi bezpłatnie, w sytuacji zbiegu odpłatności B i uprawnienia dodatkowego S lub DZ.

W związku z powyższym zaleca się aptekom, które wygenerowały już szablon rozliczeniowy, przekazanie korekty danych w zakresie recept obarczonych błędem o kodzie sprawdzenia 61203005 dla komunikatu elektronicznego LEK, przekazanie ich ponownie do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmować i finansować dane przekazane przez apteki (odpłatność B z uprawnieniem S i DZ) z realizacją według uprawnienia S lub DZ. 

Jednocześnie informujemy, że dla wszystkich aptek dla których został już wygenerowany szablon za 17. okres tj. od 1 do 15 września 2023 r., okres rozliczeniowy zostanie otwarty, co umożliwi korektę danych. Apteki nie będą musiały występować do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o otwarcie okresu rozliczeniowego. 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158