WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 17547 z dnia 01 stycznia 2023Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Uwaga! Nowy wzór druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2713)

Wielkopolski OW NFZ w Poznaniu informuje, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego, który określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2022  poz. 2713).

Wzory zleceń w wersji .pdf zostały zamieszczone poniżej.

Osoby wystawiające zlecenia obowiązane są stosować nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2022 poz. 2713), a weryfikacja tego zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta odbywać powinna się co do zasady za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

W przypadku jednak braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ przez osobę wystawiającą zlecenie, ww. weryfikacja oraz potwierdzenie prawa do świadczeń odbywać będzie się w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ. OW NFZ uzupełnia wówczas część II wzoru zlecenia zatytułowaną „Weryfikacja zlecenia”.

Kliknij i pobierz:

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2023 roku

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2023 roku

 

⇒ Sprawdź też: Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158