WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Leki i recepty

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego, recepty numerowane.

Artykuł nr: 16372 z dnia 31 maja 2021Drukuj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.12.2020 r. w sprawie recept

Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ przypomina, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23.12.2020 w sprawie recept od 1.07.2021 roku będą obowiązywały nowe wzory recept.

Link do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23.12.2020 w sprawie recept:

► http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002424

 

Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158