WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 16163 z dnia 13 stycznia 2021Drukuj

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE (B.111)

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zakup leku stosowanego w realizacji ww. programu będzie odbywał się na zasadach przetargu wspólnego tj. świadczeniodawca realizujący program zobowiązany jest do udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jednostce koordynującej, przy której funkcjonuje Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Hormonem Wzrostu lub Insulinopodobnym Czynnikiem Wzrostu współpracującej z Zespołem Koordynacyjnym ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie. Przeprowadzenie przedmiotowej procedury planowane jest w styczniu br. W składanych pełnomocnictwach świadczeniodawcy powinni zadeklarować jedynie zapotrzebowanie niezbędne do zabezpieczenia terapii pacjentów na określony czas.

Jednocześnie informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie, któremu przewodniczy prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński – Przewodniczący Zespołu, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289. Jednostką koordynującą dla ww. zespołu został wybrany Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dane do kontaktu:

 

                Instytut Matki i Dziecka

                ul. Kasprzaka 17a

                01-211 Warszawa

                adres e-mail: programy.lekowe@imid.med.pl

                nr telefonu: 22-32-77-515.

 

 

                Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

   na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora

  Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Hanna Philips

 

Źródło: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

   Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158