WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2021

Artykuł nr: 16150 z dnia 07 stycznia 2021Drukuj

LECZENIE SZPITALNE

2021-11-22
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

2021-10-18
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: leczenie choroby Cushinga, leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hurthlea) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym, leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME), leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

2021-10-15
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - komunikat dla świadczeniodawców
w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

2021-10-15
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

2021-10-15
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

2021-10-01
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia; hematologia – hospitalizacja

2021-08-27
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - komunikat dla świadczeniodawców

2021-08-27
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
program lekowy: leczenie choroby Cushinga; leczenie pacjentów z postępującym (…) rakiem tarczycy; leczenie cukrzycowego obrzęku plamki; leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

2021-08-27
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
program lekowy: leczenie choroby Cushinga; leczenie pacjentów z postępującym (…) rakiem tarczycy; leczenie cukrzycowego obrzęku plamki; leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

2021-08-27
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy; leczenie pacjentów z chorobami nerek; leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem.

2021-08-17
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
Sławomir Gajdka, Marcin Łaszewski, Grabów Nad Prosną

2021-08-17
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
w zakresie: okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia, hematologia – hospitalizacja

2021-08-17
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia, hematologia – hospitalizacja

2021-08-09
Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)

2021-08-03
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania
Sławomir Gajdka, Marcin Łaszewski, Grabów Nad Prosną

2021-07-30
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowań
program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową; program lekowy - leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej; program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

2021-07-29
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2021 - unieważnienie postępowania
- zakres świadczeń – program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

2021-07-15
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - komunikat dla świadczeniodawców

2021-07-15
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy; leczenie pacjentów z chorobami nerek; leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem

2021-07-15
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy; leczenie pacjentów z chorobami nerek; leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem

2021-06-17
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - komunikat dla świadczeniodawców

2021-06-16
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD); leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową; leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej

2021-06-16
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

2021-06-16
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową; leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej

2021-05-28
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie KOS-Zawał

2021-04-27
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)

2021-03-29
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2021 – odwołanie postępowania
ogłoszonego w dniu 03 marca 2021 r. postępowanie nr 15-21-000028/SZP/03/1/03.4220.030.02/01

2021-03-29
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2021 – unieważnienie postępowania
w zakresie GERIATRIA - HOSPITALIZACJA na obszarze WIELKOPOLSKA Z WYŁĄCZENIEM POWIATU OSTROWSKIEGO

2021-03-22
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2021 - przesunięcie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert
w zakresie: neurologia – hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48

2021-03-05
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie

2021-03-03
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
w zakresie: geriatria – hospitalizacja, neurologia – hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48

2021-03-03
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: geriatria – hospitalizacja, neurologia – hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48

2021-02-26
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie KOS-Zawał
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

2021-02-17
Leczenie szpitalne – program lekowy - konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowania
program lekowy - leczenie mukowiscydozy w tym leki w programie lekowym - leczenie mukowiscydozy

2021-02-04
Leczenie szpitalne - KOS-Zawał - Zaproszenie do składania wniosków - nr postępowania 15-21-000025/SZP/03/8/03.4100.500.02/12

2021-01-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - komunikat dla świadczeniodawców

2021-01-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
program lekowy - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie

2021-01-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
program lekowy - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie

2021-01-28
Leczenie szpitalne – program lekowy - konkurs ofert 2021 - unieważnienie postępowania
program lekowy - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie w tym leki w programie lekowym - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie

2021-01-13
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE (B.111)

2021-01-07
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - komunikat dla świadczeniodawców

2021-01-07
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
program lekowy - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie; program lekowy - leczenie mukowiscydozy

2021-01-07
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
program lekowy - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie; program lekowy - leczenie mukowiscydozy

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158