WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 1605 z dnia 25 sierpnia 2003Drukuj

Gdzie się leczyć - informator

Szanowni Państwo!

Udostępniamy elektroniczną wersję informatora.

Znajdą w nim Państwo informacje o placówkach medycznych (poradniach, oddziałach szpitalnych, pracowniach diagnostycznych, itp.) udzielających świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na terenie Wielkopolski.

"Gdzie się leczyć ?" - informator

 

 


INFORMACJE DLA PACJENTA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku możliwości udzielenia przez placówkę medyczną świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia się Pacjenta, świadczeniodawca (placówka medyczna) rejestruje Pacjenta na liście osób oczekujących wyznaczając dzień i godzinę udzielenia świadczenia.

Dokonanie stosownych wpisów na liście osób oczekujących równoznaczne jest ze zobowiązaniem się świadczeniodawcy do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu wynikającego z listy osób oczekujących, świadczeniodawca informuje Pacjenta o zmianie daty przyjęcia.

Podkreślić jednak należy, że w sytuacji gdy Pacjent nie może stawić się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował on w ogóle z wizyty, ma on obowiązek wcześniejszego powiadomienia świadczeniodawcy o tym fakcie.

Ponadto, w celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej, Pacjent może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 


Komentarze:

REZONANS MAGNETYCZNY WYKONYWANY W TRYBIE AMBULATORYJNYM

Wykaz placówek realizujących umowy stan na dzień 15 lipca 2019 roku

 

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE:

Zestawienie świadczeniodawców mających podpisane umowy z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne znajdziecie Państwo na stronie:

Punkty zaopatrzenia w wyroby medyczne

 

PAKIET ONKOLOGICZNY:

W treści odnośnika znajdują się (stan na 18 sierpnia 2016 roku) wykazy placówek realizujących świadczenia w ramach pakietu onkologicznego oraz badania endoskopowe przewodu pokarmowego w 2016 roku:  WYKAZ PLACÓWEK

 

REHABILITACJA POSTCOVIDOWA:

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158