WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 12031 z dnia 17 czerwca 2016Drukuj

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Płuc prowadzony przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii [A]

Na prośbę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - publikujemy informację o rozpoczynającej się właśnie kolejnej edycji przesiewowych badań spirometrycznych oraz tomografii komputerowej (TK) w ramach Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Płuc. Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Poniżej szczegóły:

ZAPROSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SZCZEGÓŁY I WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

DRUK SKIEROWANIA DO PROGRAMU

 

Biuro Prasowe WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158