WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł archiwalny nr: 10843 z dnia 28 sierpnia 2014Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe dzieci [A]

Leczenie uzdrowiskowe dzieci

 

 

Zachęcamy do korzystania z leczenia uzdrowiskowego dzieci, którego celem jest rehabilitacja lub leczenie: chorób przewlekłych, astmy, otyłości, a także chorób: kardiologicznych, reumatologicznych i górnych dróg oddechowych.

Wielkopolski OW NFZ posiada odpowiednią liczbę skierowań dla małych pacjentów, co pozwala podjąć leczenie praktycznie bez kolejki.

Dzieci mogą korzystać z różnych form leczenia uzdrowiskowego:

 

1.    Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym.

Do szpitali uzdrowiskowych kierowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjach mogą korzystać z tej formy leczenia przez cały rok. Natomiast młodzież ponadgimnazjalna kierowana jest na leczenie w okresie wolnym od nauki, ponieważ w szpitalach uzdrowiskowych nie ma możliwości zapewnienia im edukacji szkolnej.

Leczenie dzieci w tej formie trwa 27 dni i obejmuje nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie, wykonywane 6 dni w tygodniu. Na zabiegi składają się: zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych i 2 zabiegi fizjoterapeutyczne.

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów, zakwaterowania  i wyżywienia dziecka.

 

 2.    Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym.

Do sanatorium uzdrowiskowego mogą być kierowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej. Leczenie trwa 21 dni i obejmuje nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie wykonywane 6 razy w tygodniu. Analogicznie do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym – na grupę zabiegów składają się: zasadniczy zabieg bodźcowy i 2 zabiegi fizjoterapeutyczne. W przypadku tej formy leczenia, NFZ pokrywa w całości koszty pobytu dziecka (na które składają się: opieka medyczna, zabiegi, zakwaterowanie i wyżywienie), natomiast opiekun ponosi koszty swojego zakwaterowania i wyżywienia. Sprawuje również opiekę nad dzieckiem.

 

 3.    Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe.

W pierwszej kolejności rodzic lub opiekun dziecka ustala z Oddziałem Wojewódzkim NFZ (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego) długość trwania turnusu, mając do wyboru czas: od 6 do 18 dni oraz orientacyjny termin realizacji. Zakwaterowanie i wyżywienie rodzic/opiekun organizuje i finansuje sobie i dziecku. Natomiast NFZ płaci za opiekę medyczną i zabiegi dziecka.

 

Wielkopolski OW NFZ ma podpisane umowy na leczenie uzdrowiskowe dzieci i młodzieży z placówkami znajdującymi się w miejscowościach:

 

- Rabka (leczy się tu choroby: dolnych i górnych dróg oddechowych, kardiologiczne, ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, a także cukrzycę i otyłość)

 

- Kudowa Zdrój (choroby: endokrynologiczne, kardiologiczne, krwi i układu krwiotwórczego, naczyń obwodowych, ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, układu trawienia)

 

- Szczawno Zdrój (choroby: dolnych i górnych dróg oddechowych, nerek i dróg moczowych, ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, układu trawienia oraz cukrzycę i otyłość)

 

- Rymanów Zdrój (choroby dolnych i górnych dróg oddechowych)

 

- Ciechocinek (choroby: górnych dróg oddechowych, ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, układu nerwowego oraz osteoporozę i otyłość)

 

- Dąbki (choroby: dolnych i górnych dróg oddechowych , ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne)

 

- Kołobrzeg (choroby: dolnych i górnych dróg oddechowych, endokrynologiczne, skóry oraz cukrzycę i otyłość)

 

 

Po szczegółowe informacje dotyczące leczenia uzdrowiskowego zapraszamy na naszą stronę internetową do serwisu "Uzdrowiska", znajdującego się w zakładce „Dla pacjenta”.

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158