WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Najnowsze artykuły w serwisie WOW NFZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2018-10-17
w zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej, diabetologii, geriatrii; leczenia bólu; nefrologii ; endokrynologii; okulistyki; położnictwa i ginekologii; gruźlicy i chorób płuc; onkologii; neurologii dziecięcej; neonatologii; hematologii

! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2018-10-17
w zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej, diabetologii, geriatrii; leczenia bólu; nefrologii ; endokrynologii; okulistyki; położnictwa i ginekologii; gruźlicy i chorób płuc; onkologii; neurologii dziecięcej; neonatologii; hematologii

Zobacz wszystkie
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158