WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Serwis WOW NFZ

Informacje o Oddziale, pokój prasowy, legislacja, zamówienia publiczne, rekrutacja i komunikaty.

Artykuł nr: 2508 z dnia 07 grudnia 2004Drukuj

Informator o zawartych umowach

Szanowni Państwo!

Wypełniając obowiązek, nałożony przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje dane dotyczące umów na świadczenia opieki zdrowotnej, zawartych ze świadczeniodawcami.

W Informatorze o umowach należy wyszukać interesujący rodzaj świadczeń, następnie miejscowość, w której ma swoją siedzibę świadczeniodawca. Pokażą się wszyscy świadczeniodawcy z tej miejscowości, związani z WOW NFZ umową o udzielanie świadczeń w danym rodzaju: ich dane adresowe oraz globalna wartością zwobowiązań WOW NFZ, wynikająca ze wszystkich umów z tym świadczeniodawcą.

Link "Specyfikacja" doprowadzi Państwa do szczegółów wybranej umowy.

» INFORMATOR O ZAWARTYCH UMOWACH


Komentarze:

W przypadku umów o współpracy w zakresie realizacji zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w specyfikacji umowy pod nazwą "cena" podane są limity cen na przedmioty i środki, określone we właściwym rozporządzeiu Ministra Zdrowia.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158