WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 18670 z dnia 10 lipca 2024Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2024 – unieważnienie postępowania

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE

PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 146), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie:

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Nr postępowania: 15-24-000194/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

Obszar kontraktowania: Powiat TURECKI

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2024 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – spo)

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [495KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158