WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 18655 z dnia 27 czerwca 2024Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna - subregion poznański

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ
W RODZAJU
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH,

60-696 POZNAŃ, AL. SOLIDARNOŚCI 36

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie koordynacji opieki i budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 01.07.2024 r.

 

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ,

61-736 POZNAŃ, UL. SOLNA 21

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie koordynacji opieki i budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 01.07.2024 r.

 

PIOTR SOBAŃSKI, MARLENA SOBAŃSKA,

62-080 TARNOWO PODGÓRNE, UL. SPORTOWA 1

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 01.07.2024 r.

 

HANNA KRZYŻAŃSKA, 62-030 LUBOŃ, UL. ROMANA MAYA 1A

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie koordynacji opieki od 01.07.2024r.

 

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WITKOWIE,

62-230 WITKOWO, UL. ŻWIRKI I WIGURY 9

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie koordynacji opieki i budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 01.07.2024 r.

 

 

 

Małgorzata Machulska

p. o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Poznaniu

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158