WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 18654 z dnia 27 czerwca 2024Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna - subregion leszczyński

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano pozytywnej oceny wniosku złożonego w Oddziale Funduszu przez następującego wnioskodawcę:

 

Zespół Lekarza Rodzinnego „CENTRUM” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Osiedle Konstytucji 3 Maja 22/4  64-000 Kościan

wniosek o rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 01.07.2024 r.

 

 

Małgorzata Machulska

p. o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Poznaniu

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158