WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 18651 z dnia 27 czerwca 2024Drukuj

Od lipca dzieci i młodzież w kryzysie zdrowia psychicznego uzyskają pomoc w siedmiu nowych miejscach

 • Sześć poradni psychologiczno-terapeutycznych i jedno Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zacznie z początkiem lipca przyjmować młodych pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Nowe poradnie znajdują się w powiatach: rawickim, tureckim, krotoszyńskim i poznańskim. Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży rozpoczyna działalność w Kaliszu.

 • W całej Wielkopolsce działać będą łącznie 53 poradnie psychologiczno-terapeutyczne oraz osiem Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzących poradnie i oddziały dzienne.

Wielkopolski oddział NFZ rozstrzygnął kolejne konkursy na placówki udzielające pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego. Od lipca działalność rozpocznie sześć nowych poradni psychologiczno-terapeutycznych oraz jedno Centrum Zdrowia Psychicznego.

Poradnie i zespoły psychologiczno-terapeutyczne to miejsca, gdzie mali i młodzi pacjenci oraz ich rodziny mogą korzystać z pomocy psychologa, terapeuty i psychoterapeuty. Placówki te stanowią pierwszy poziom zabezpieczenia w modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Pacjenci mają otrzymać w nich pomoc jak najbliżej miejsca zamieszkania. W poradniach tych mogą korzystać m.in. z terapii indywidualnej, grupowej, a także rodzinnej. Po uruchomieniu sześciu nowych poradni z początkiem lipca, łącznie będzie ich w Wielkopolsce 53.

Centra Zdrowia Psychicznego znajdują się natomiast na drugim poziomie zabezpieczenia. Oferują pomoc w poradni zdrowia psychicznego, a także w oddziale dziennym. Nowe CZP w Kaliszu będzie ósmą tego typu placówką w Wielkopolsce. Dodatkowo na drugim poziomie znajduje się także 15 samodzielnych poradni zdrowia psychicznego (bez oddziału dziennego).

Nowe poradnie psychologiczno-terapeutyczne od lipca zaczną przyjmować w:

 1. Rawiczu przy ul. Podmiejskiej 8;
 2. Turku przy ul. Gorzelnianej 1;
 3. Krotoszynie przy ul. Rawickiej 54;
 4. Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej 19;
 5. Otuszu 12A;
 6. Złotnikach przy ul. Czołgowej 4.

Z kolei Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z poradnią i oddziałami dziennymi rozpocznie działalność w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13A.

Przypomnijmy, że według obecnego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży młodzi pacjenci w kryzysie zdrowia psychicznego, jeśli pozwala na to ich stan, powinni najpierw trafiać do poradni psychologiczno-terapeutycznych. Do poradni psychiatrycznej lub oddziału dziennego mogą zostać skierowani, jeśli wsparcie na pierwszym poziomie okaże się niewystarczające lub stan pacjenta wymaga interwencji psychiatry. Na drugim poziomie działają wspomniane Centra Zdrowia Psychicznego. Na trzecim natomiast znajduje się stacjonarna opieka w oddziale szpitalnym.

Mapę poradni na poszczególnych poziomach można znaleźć na stronie: https://pacjent.gov.pl/artykul/leczenie-psychiatryczne-mlodziezy-i-dzieci-mapa.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158