WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 18641 z dnia 13 czerwca 2024Drukuj

Dentobus odwiedza wielkopolskie gminy. Kto może z niego korzystać?

  • Każdego miesiąca przed przedszkolami i szkołami w Wielkopolsce parkuje mobilny gabinet stomatologiczny, czyli dentobus.
  • Oferuje bezpłatne usługi stomatologiczne dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, niezależnie czy są one uczniami placówki przy której zaplanowany jest postój.
  • Dentobus dociera do miejsc, gdzie dostęp do stacjonarnych gabinetów jest ograniczony. Można w nim uzyskać zarówno przegląd, jak i leczenie stomatologiczne.

Według danych Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej ubytki próchnicowe występują już u ponad 40% dzieci w wieku 3 lat i u ponad 90% osób w wieku 18 lat. Żeby zmniejszyć skalę problemu szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne na terenie całego województwa wielkopolskiego odwiedza mobilny gabinet stomatologiczny, czyli dentobus. Oferuje on szeroki zakres usług stomatologicznych, taki jak stacjonarny gabinet dentystyczny. Są to m.in. przegląd uzębienia, ustalenie planu leczenia, badania kontrolne i okresowe, lakowanie zębów, fluoryzacja, wykonanie zdjęcia RTG, leczenie próchnicy, nauka prawidłowego szczotkowania zębów.

Dzięki współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami, harmonogram wizyt dentobusu jest regularnie aktualizowany, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców województwa. Można go znaleźć na stronie www.nfz-poznan.pl w zakładce „Dla Pacjenta”. W czerwcu dentobus odwiedzi placówki edukacyjne w dziewięciu wielkopolskich gminach. Zgodnie z umową zawartą przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ z realizatorem programu, dentobus będzie funkcjonował również w okresie wakacyjnym.

W 2023 roku w Wielkopolsce z usług dentobusu skorzystało 2157 dzieci. Kwota refundacji ich leczenia wyniosła niemal 0,5 mln zł.

Co ważne – z bezpłatnego leczenia stomatologicznego w dentobusie może skorzystać każda osoba poniżej 18. roku życia – również dzieci, które na co dzień uczęszczają do innej placówki edukacyjnej niż ta, przy której danego dnia stacjonuje mobilny gabinet.

W ramach świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia przysługują m.in.: lakierowanie wszystkich zębów stałych, impregnacja zębiny zębów mlecznych, leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych, kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych, leczenie chorób przyzębia, wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce oraz żuchwie, a także, w określonych przypadkach, profilaktyczne zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158