WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 18618 z dnia 24 maja 2024Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

 

MYROSLAV VIKHOT

54-152 WROCŁAW DZIADOSZAŃSKA 29A

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń od 01.06.2024 r.

 

PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.

63-300 PLESZEW POZNAŃSKA 125A

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń od 01.06.2024 r.

 

WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO "COMFORT" SP. Z O.O.

60-116 POZNAŃ GŁAZOWA 43

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń od 01.06.2024 r.

 

ORTHOSIS SP. Z O.O.

61-689 POZNAŃ OS. PRZYJAŹNI 133

wniosek o dodanie do umowy nowego miejsca udzielania świadczeń od 01.06.2024 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CITO" SP. Z O.O.

61-441 POZNAŃ 28 CZERWCA 1956 R. 390/E

wniosek o dodanie do umowy nowych miejsc udzielania świadczeń od 01.06.2024 r.

 

 

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Kostuj

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158