WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 18608 z dnia 17 maja 2024Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ
W RODZAJU
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu
przez następujących wnioskodawców:

JAKUB WOJCIECHOWSKI

60-354 POZNAŃ MARCELIŃSKA 46A

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń od 01.06.2024 r.

 

ESSITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-801 WARSZAWA PUŁAWSKA 435A

wniosek o dodanie do umowy nowych miejsc udzielania świadczeń od 01.06.2024 r.

 

NEUCA S.A.

87-100 TORUŃ FORTECZNA 35-37

wniosek o dodanie do umowy nowych miejsc udzielania świadczeń od 01.06.2024 r.

 

SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY SP. Z O.O.

87-100 TORUŃ ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26

wniosek o dodanie do umowy nowego miejsca udzielania świadczeń od 01.06.2024 r.

 

p.o. DYREKTOR

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Poznaniu

Jerzy Pilarski

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158