WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 18563 z dnia 22 kwietnia 2024Drukuj

Program pilotażowy "Recepta na ruch" – zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na obszarze województwa wielkopolskiego

Program pilotażowy "Recepta na ruch" – zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na obszarze województwa wielkopolskiego

Przypominamy o możliwości składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Recepta na ruch”, na obszarze województwa wielkopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2023 r. w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2247 ze zm.) oraz w zarządzeniu nr 179/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” i w zarządzeniach zmieniających.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia pod adresem: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/18388.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158