WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 18558 z dnia 19 kwietnia 2024Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2024 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

W SPRAWIE ZAWARCIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ), z powodu braku ofert, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia niżej wskazane postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE:

 • 15-24-000158/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 SZYJKA MACICY - POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA - SUBREGION KALISKI
 • 15-24-000160/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 SZYJKA MACICY - POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA - SUBREGION PILSKI
 • 15-24-000161/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 SZYJKA MACICY - POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA -SUBREGION KONIŃSKI
 • 15-24-000162/PRO/10/1/10.0000.157.02/01 RAK PIERSI - POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA - SUBREGION KONIŃSKI
 • 15-24-000163/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY - SUBREGION KALISKI
 • 15-24-000164/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY -SUBREGION LESZCZYŃSKI
 • 15-24-000165/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY - SUBREGION PILSKI
 • 15-24-000167/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY - SUBREGION POZNAŃSKI
 • 15-24-000169/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY - SUBREGION PILSKI
 • 15-24-000171/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 BADANIA PRENATALNE - SUBREGION KALISKI
 • 15-24-000172/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 BADANIA PRENATALNE - SUBREGION PILSKI
 • 15-24-000175/PRO/10/1/10.7000.156.02/01 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY - SUBREGION PILSKI

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2024 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: profilaktyczne programy zdrowotne - pro).

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [3495KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158