WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 18535 z dnia 29 marca 2024Drukuj

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2024 - rozstrzygnięcie postępowania

KONKURS OFERT 2024

REHABILITACJA LECZNICZA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie:

  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH; REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM; REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę 2024 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh).

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [186KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158