WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 18448 z dnia 29 stycznia 2024Drukuj

Informacja o nowym sposobie sprawozdawania i rozliczania świadczeń w ZPO od 1.01.2024 roku

W nawiązaniu do komunikatu  z dnia 17 listopada 2023 roku Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy uproszczony sposób sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dodatkowo informujemy, że przed zalogowaniem do Portalu SZOI w zakładce: INSTRUKCJE OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI dla świadczeniodawcy medycznego w rozdziale 17.6 Rozliczanie na podstawie danych eZWM znajduje się instrukcja dotycząca nowego sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Ponadto wskazujemy,  że aby nowa funkcjonalność dotycząca nowego sposobu rozliczania świadczeń na podstawie danych w eZWM była dostępna na Państwa koncie SZOI, należy w menu Administrator – Zarządzanie operatorami nadać operatorowi uprawnienie „Rozliczanie na podstawie danych eZWM”.

 

 

źródło:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158