WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 18388 z dnia 10 stycznia 2024Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów o realizację
programu pilotażowego ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ‑ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH: na rok 2024

KOD POSTĘPOWANIA 15-24-000119/PPZ/1821/06

Na podstawie ustawa o świadczeniach – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.);

WIELKOPOLSKI OW NFZ W POZNANIU
Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ‑ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH: na obszarze województwa WIELKOPOLSKIEGO.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 179/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2023  roku w sprawie umów o realizację z zakresu ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ‑ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH: oraz w zarządzeniach zmieniających.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 8 grudnia 2023   r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ‑ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH: oraz zarządzeń zmieniających.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2024 dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ ul. GRUNWALDZKA 158, od dnia 10.01.2024 do dnia 02.12.2024 w godzinach 8-16 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2024 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 02.12.2024. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ‑ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158