WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 18340 z dnia 15 grudnia 2023Drukuj

Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert PRO

Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert PRO

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem w dniu 13 grudnia 2023 r. postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie:

 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny - kod 10.7000.156.02
 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki - kod 10.0000.156.02
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - kod 10.7940.158.02
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej - kod 10.7940.159.02
 • program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki - kod 10.0000.157.02
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy - kod 10.0010.162.02
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny - kod 10.0000.163.02
 • program badań prenatalnych - kod 10.4450.159.02

informujemy, że w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się (online) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad tworzenia i składania ofert oraz warunków wymaganych obowiązujących w ogłoszonych postępowaniach konkursowych we wskazanych zakresach świadczeń. Spotkanie dedykowane jest podmiotom, które zamierzają wziąć udział w ogłoszonych w Wielkopolskim OW NFZ postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

W celu uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym (wideokonferencja) prosimy o zalogowanie się pod podanym linkiem:

https://wownfz.webex.com/wownfz/j.php?MTID=m0b348487dd1b7ae62f7b0fdef3059356

(w przypadku problemów z wejściem w link, prosimy o skopiowanie linku i wklejeniu w pasek adresu w nowym oknie przeglądarki)

Połączenie wideokonferencji: spotkanie szkoleniowo-informacyjne będzie możliwe przy zapewnieniu następujących warunków technicznych:

 1. komputer wyposażony w kamerę internetową, mikrofon i głośnik;
 2. dostęp do sieci Internet (min 2 MB/s).

Z uwagi na sprawność przeprowadzenia i tym samym zagwarantowania dobrej jakości połączenia online, prosimy by Podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu wykorzystały wyłącznie jedno podłączenie na ww. wideokonferencję.

W przypadku pytań związanych z warunkami technicznymi prosimy o kontakt telefoniczny 61 6580459 lub 8506166.

W przypadku problemów z logowaniem na szkolenie prosimy o kontakt w dniu szkolenia do godz. 10:00 na adres wideokonferencje@nfz-poznan.pl.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158